Hoppa till innehållet

Hur ska man hjälpa en förälder, som tar vatten över huvudet på grund av jobbet?

En ung vuxen person besvarar

Man kan alltid uttrycka sin oro till föräldern, som tar vatten över huvudet på grund av jobbet. Det är ändå inte barnets uppgift att hjälpa föräldern, som tar vatten över huvudet på grund av jobbet, utan hen behöver hjälp från annat håll. Därför lönar det sig att säga om det till exempel till en mor- eller farförälder, som kan hjälpa föräldern. Man kan tillsammans med mor- eller farföräldern hitta på något trevligt att göra för barnet och föräldern, så att föräldern kan för en stund glömma jobbet. Eller så kan man avtala med föräldern, att efter ett visst klockslag skulle föräldern inte längre syssla med jobbet. Man kan också säga till föräldern, att man saknar hennes/hans sällskap.

Mer information

Back to top