Mina föräldrar grälar, kommer dom att skilja sig?

Många frågor snurrar i huvudet när föräldrarna berättar att de ska separera. På den här sidan finns samlat 12–17 åriga ungas frågor och svar om skilsmässa. På den här sidan är temat den tiden före skilsmässa. Frågorna har ställts från MLLs Hjälptelofonen och – nätet för barn och unga. När du läser frågorna och svaren kommer du att märka att du inte är ensam med dina upplevelser och tankar. På en del av frågorna har professionella gett sina svar och det syns i slutet av frågan.

Arbetsgruppen som jobbat med 100 saker

Organisationernas arbetstagare har träffat unga i work shops och resultatet av träffarna resulterade i svar på frågorna, tecknade serier och videon.

I gruppen har ingått flera organisationer:

  • Barnavårdsföreningen
  • Förbundet för mödra- och skyddshem
  • Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto – Kasper ry
  • Mannerheims Barnskyddsförbund och MBF Tammerfors avdelning
  • Nicehearts ry
  • Lape familjecentrets delverksamhet i huvudstadsregionen: Lapsen paras – yhdessä enemmän
  • Vasa mödra- och skyddshem
  • Familjerådgivningarna i Vanda stad
  • Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Hur vet man att föräldrarna tänker skiljas?

Läs svaret här

När kan man vara säker på att föräldrarna ska separera? Kan man se det i deras beteende?

Läs svaret här

Jag tycker om mamma/pappa men det gör ingen annan av familjemedlemmarna. Jag skulle inte få tycka så utan borde tala illa om hen så som alla andra gör. Vad ska jag göra?

Läs svaret här

Kan man hjälpa bråkande föräldrar?

Läs svaret här

Kan jag blanda mig i föräldrarnas ständiga gräl?

Läs svaret här

Varför skiljer sig inte föräldrar trots att deras liv tillsammans skapar så mycket ångest?

Läs svaret här

Kan man tvinga sina föräldrar att skilja sig?

Läs svaret här

Vad skulle kunna hjälpa, när föräldrarna separerar och allt är upp och ner?

Läs svaret här

Mer information