Hoppa till innehållet

Jag är inte omtyckt i min nuvarande familj för att jag påminner om min pappa/mamma… Vad kan jag göra?

Arbetstagare svarar

Det är väldigt tråkigt om du upplever att du inte är omtyckt i din familj. Hemmet och familjen borde vara en människas stöd och trygghet, och det ställe där man kan vara sig själv fullt ut. Det att någon påpekar att du påminner om din pappa/ mamma har ingenting med dig att göra, och du har inte gjort något fel. Detta har högst troligen att göra med att föräldrarnas skilsmässa har varit svår, och att känslor i relation till skilsmässan inte har hanterats tillräckligt. Det är däremot aldrig ok att en förälder riktar egna negativa känslor gällande skilsmässan på barnet. En förälder borde se till att barnet inte under några omständigheter ska behöva bära föräldrarnas tunga upplevelser. Du har blivit väldigt felbehandlad, och du är jätte modig som berättar om saken. Du har inget ansvar att göra något i detta fall. Det skulle däremot vara väldigt viktigt att du berättar om denna situation åt någon vuxen. I skolan kan man t.ex. gå och prata med skolkuratorn.

Aiheeseen liittyvät

Back to top