Hoppa till innehållet

Upplevelser från barndomen påverkar, och saker som påminner om dem bidrar ibland till känslor av panik… Vad göra?

Samhällspedagog och socialarbetare svarar

Känslor av panik kan vara väldigt skrämmande och kan också orsaka skam, det är alltså väldigt fint och modigt att du tog upp saken i fråga. Som barn litar man ofta på att livet fortsätter likadant. Därför kan t.ex. föräldrarnas skilsmässa vara en rätt stor omvälvning i ett barns liv. Föräldrarnas skilsmässa kan orsaka en krissituation, som väcker många olika känslor. Ett barn kan ha svårt att hantera känslor och då kan upplevelser från barndomen och olika känslor som har med dem att göra ofta blir kvar, och tenderar att påverka livet också en längre tid. Det är bra att komma ihåg att alla slags känslor är ok, och att det alltid finns utrymme för dem. Det är också bra att komma ihåg att man får, och också ska hantera dem. Panikkänslor kan leda till att man blir rädd för att de skall komma igen, varpå man lätt börjar undvika sådana situationer som har bidragit till känslor av panik förut. Detta tenderar i sin tur att leda till att man småningom börjar förändra sina livsvanor. Om man inte hanterar sina känslor tenderar de bli värre. Det är därför väldigt viktigt att man delar saken med någon vuxen, redan det kan underlätta känslohanteringen mycket. Det är viktigt att ens någon vuxen vet om panikkänslorna så att man inte är ensam med saken. Man kan också försöka minska på, och lindra paniken t.ex. med olika avslappningsövningar. Ibland kan det också hjälpa att gå ut och andas frisk luft. Att skriva dagbok kan ibland hjälpa när man får skriva ner de tankar som känns tunga på papper eller i datorn.

Mer information

Back to top