Hoppa till innehållet

Föräldrarna har kommit överens om vecka-vecka boende, men måste vi fortsätta att följa det? Det händer ofta att den ena veckan skulle passa bättre att bo hos pappa och nästa vecka tvärtom. Är det bara föräldrarna som ska bestämma om detta, särskilt när man redan fyllt 12 år?

Sakkunnig inom barnafamiljarbete svarar

När föräldrarna skiljer sig känns det för många barn orättvist att dom måste ändra på sina liv fast det är föräldrarna som inte längre funkar tillsammans. I sista hand är det ändå föräldrarna som bestämmer om saker som har med t.ex. boende att göra så länge barnet inte fyllt 18 år. Men det betyder inte att man inte kan tala om för föräldrarna om hur man tänker om boendet och förklara varför man tänker att det skulle funka bättre om man ändrar på någon sak. Det är bra att se över besluten om barnens saker med jämna mellanrum så att de passar i vardagsprogrammet (skola, föräldrarnas jobb, fritidssysselsättningar osv) så bra som möjligt för alla. Viktigt är alltså att prata med föräldrarna och förklara för dem hur man tänker och vad man vill. Ibland händer det att föräldrarna helt enkelt bara inte tänkt över saken tillräckligt mycket.

Mer information

Back to top