Hoppa till innehållet

Kritiskt på internet

Till det bästa med internet hör att vem som helst har möjlighet att ta del av mångsidig information och följa debatter av olika slag. En internetanvändare med gott omdöme inser dock att allt som står på internet inte nödvändigtvis stämmer och att allt bör granskas med eftertanke. Vem som helst kan lägga upp vad som helst på internet, och att hitta information man kan lita på är inte alltid lätt. Svårigheten med att tolka onlineinformation beror på en av de bästa sidorna med internet, nämligen att det är så enkelt att publicera innehåll där. Det kan också vara svårt att skilja mellan reklam och fakta.

På internet träffar man många olika människor, och bland dem kan man ibland hitta nya vänner. Men hur kan du egentligen veta om personen du träffat online är den han eller hon påstår sig vara? När ni ska träffas i verkligheten bör du därför tänka på din säkerhet. Berätta i förväg för någon annan att du ska träffa personen i fråga eller ta en vän med dig för att övervaka mötet. Stäm träff på allmän plats där det finns andra människor.
Internet är fullt av innehåll i form av bland annat text, bilder och videoklipp. Hurdan bild av händelser i världen målas upp av de onlinetjänster du använder? Vilket innehåll dyker upp i ditt flöde och på vilka grunder? Vilket budskap försöker innehållet förmedla till dig, och vem ligger bakom det? Hur vet du vad som stämmer och vad som inte gör det? Litar du mer på innehåll som en viss person delat eller tipsat dig om? Det lönar sig att reflektera över vad och vem man kan lita på online. Mycket av den marknadsföring som sker på internet är svår att känna igen. Hur vet man om den information man ser på internet i själva verket är reklam?

Det finns uppbyggande kamratstöd att hämta på internet, men det finns också mycket förvrängd och skadlig information på de ställen där man söker kamratstöd. Kamratstöd är i själva verket farligt om det bidrar till att upprätthålla olämpliga beteenden och stimulerar stereotypt och skadligt tänkande. Vissa webbplatser och de grupper som möts där idealiserar och uppmuntrar till ätstörningar, drogmissbruk, rasism, terrorism och självmord. Besökarens världsbild kan rubbas av felaktig information och bristen på genuin kännedom om de teman som behandlas på webbplatserna.

Det är skillnad mellan att något står på en enskild persons webbplats och att det står på en organisations, myndighets eller tidnings webbplats. På privatpersoners och föreningars sidor kan ett visst perspektiv betonas för starkt, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Varje skribent skriver utifrån sin egen synvinkel, så det lönar sig att ta del av så många olika perspektiv som möjligt när man läser om ett ämne.

Att en webbplats har en tydlig layout, är enkel att hitta på och är skriven på vårdat språk är tecken på att upphovspersonen har för avsikt att vara seriös. Om strukturen är otydlig, det är svårt att navigera på webbplatsen och språket innehåller fel har man goda skäl att misstänka att innehållet knappast heller är av högsta kvalitet. Att känna igen oseriösa webbplatser är dock inte alltid lätt, för vissa webbplatser som bara innehåller rent strunt kan se mycket fina ut.

Syftet med företags webbplatser är att öka försäljningen. Webbplatserna innehåller dels ren reklam och självberöm, men ofta också information som är genuint användbar. De fakta som presenteras är dock naturligtvis alltid en del av företagets marknadsföring.
Innan du köper något, ta del av andra användares erfarenheter. Om du till exempel ska skaffa en ny kamera eller ny sorts mat åt ditt sällskapsdjur, lyssna inte bara på det tillverkaren säger. I allmänhet finns det diskussionsforum där man kan läsa omdömen av konsumenter som redan prövat produkten.

Back to top