Hoppa till innehållet

Hurdan hjälpare är du ?

En ny elev ber om hjälp i korridoren. Vad gör du?

En kamrat till dig mobbar någon i din klass. Hur reagerar du?

Du är i matsalen och ser en elev som brutit benet och går med kryckor. Eleven klarar därmed inte av att föra sin bricka till bordet. Vad gör du?

Du ser att en elev får ett sjukdomsanfall i korridoren. Ingen annan är där. Vad gör du?

Du ser en elev från grannklassen tappa sina böcker och sin penal så att de sprids ut längs golvet i korridoren. Vad gör du?

En ny elev börjar i din klass. Eleven är tillbakadragen och ensam och verkar ha svårt att få kontakt med sina nya klasskamrater. Vad gör du?

Du får veta att din bästa vän blir mobbad i skolan. Han eller hon vill inte att någon vuxen ska få veta. Vad gör du?

Testa dig själv: Hurdan är du som hjälpare?
Du behöver aktivt öva på att hjälpa andra.
I hurdana situationer har du själv blivit hjälpt? Hur kändes det då? "Skicka vidare" det goda du fått och försök hitta tillfällen att hjälpa andra!
Du visar hänsyn mot andra!
Du lägger märke till situationer i vilka någon behöver hjälp. Ibland känner du att det inte är du utan någon annan som borde ingripa. Särskilt i stora grupper är frestelsen stor att tänka att det är någon annan som ska ta ansvar för att hjälpa den som har det svårt. Öva på att vara en modig hjälpare! Lita på din intuition då du känner att någon behöver just din hjälp.
Bra jobbat!
Du är modig när det gäller att erbjuda andra hjälp. Att hjälpa andra får också dig själv att må bra. Du tar förtjänstfullt itu med problem du lägger märke till och är en god kamrat. Du vet hur man "skickar vidare" det goda!

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top