Hoppa till innehållet

Bästa vänner

“Vi tycker om samma saker och trivs tillsammans”

Goda vänner är som en lottovinst. Det är viktigt för ens egen självkänsla att man har kompisar runtom en som accepterar en för den man är. Då är det även lättare att acceptera sig själv. Att bli accepterad av sina kompisar har också visat sig förbättra skolframgång och  minska risken för depression.

Bästa vänner har oftast någonting gemensamt som t.ex. liknande humor eller musiksmak, liknande tankevärld eller samma hobby. Eftersom man har liknande intressen känner man ofta samhörighet med den andra. Samhörigheten kan uttryckas även med liknande klädstil eller hårstil.

Trots att man känner samhörighet med sin vän behöver det inte betyda att man alltid tänker lika om allt. Olikheter är inget hot mot vänskapen, utan kan tvärtemot berika vänskapen. Det är bra att komma ihåg att man måste ta hand om kompisrelationer. Man kan till exempel börja en ny hobby tillsammans eller komma ihåg sin kompis med ett brev eller en liten present och berätta hur viktig kompisen är för en. Att ta hand om sin vänskap handlar även om att ge tid för den andra. Uppmuntra, och uppskatta din kompis just som hen är.

Tecken på en bra vänskap

 • ni kan vara er själva med varandra
 • ni accepterar den andra som hen är.
 • Ni vet att trots att man är bästa vänner, behöver man inte tycka lika om allt
 • ni hjälper, stöder och tröstar varandra
 • ni kan berätta hemligheter för varandra
 • Ni litar på varandra och är värda tilliten från den andra
 • Ni står upp för varandra t.ex. om den andra bli retad eller mobbad
 • Ni uppmuntrar varandra och ger varandra komplimanger för lyckande
 • ni kan även tala om svåra saker
 • ni trivs tillsammans och vill spendera tid tillsammans
 • er vänskap är ömsesidig och ni blir båda glada av att vara med varandra.

 

En god lyssnare:

Om din kompis känner oro över någonting är det viktigt att lyssna på hen. Då du tröstar din kompis är det du säger viktigt men det hur du säger det även viktigare. Här är en kom ihåg lista för en god lyssnare:

 • stanna upp och lyssna – försök vara närvarande i stunden
 • fokusera på vad den andra säger
 • ge din kompis hela din uppmärksamhet
 • förmedla med kroppsspråk och ansiktsuttryck att du förstår vad den andra säger och känner
 • förminska inte den andras ärende eller problem. Du behöver inte komma med lösningar
 • berätta inte genast om dina egna erfarenheter, utan fokusera på kompisens problem
 • fråga och uppmuntra till att berätta mera
 • låt din kompis berätta till slut

Fundera

 • Hurdan vän är du?
 • vad betyder vänner för dig? Har du berättat det för dem?
 • Hur kunde du sköta om dina nuvarande vänskapsrelationer?

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top