Hoppa till innehållet

Att klara sig igenom sina föräldrars skilsmässa

”Lyckligtvis hade jag möjlighet att tala med mina föräldrar om deras skilsmässa. Det var en lättnad att förstå att det inte var på grund av mig som de skilde sig.”

Det är möjligt att gå vidare efter en skilsmässa även om den är långdragen och påfrestande. Att den spända familjesituationen upphör kan till slut kännas som en lättnad för alla. Även om det tar tid att anpassa sig normaliseras livet efter hand, och man finner med tiden sin plats i den förändrade familjen.

I Finland finns många ungdomar vars föräldrar skilt sig. Det finns därmed många jämnåriga som genomgått samma typ av förändring som man själv. Detta gör inte att skilsmässan känns som en mindre eller lättare händelse för den som drabbas, men att kunna tala om skilsmässan med någon som varit med om något liknande kan få en att må bättre.

Att lämna det som varit bakom sig kan göra ont. Man kanske ser vemodigt tillbaka på och saknar de gemensamma stunder man upplevt med familjen. Den nya situationen kräver att alla berörda vänjer sig vid och anpassar sig till den. Livet har förändrats på många sätt. Det kan ta flera år att återhämta sig efter en skilsmässa.

Hur man hanterar skilsmässan är individuellt, och somliga kan gå vidare tidigare än andra. Du behöver inte genast vara färdig att acceptera den nya situationen. Bearbeta skilsmässan i din egen takt.

  • Dina föräldrar skiljer sig från varandra, inte från dig. Även om de flyttar isär förblir de dina föräldrar, båda två.
  • Du behöver tid och utrymme för dina tankar och känslor. Tillåt dig själv att bearbeta också svåra aspekter och känslor även om det tar tid. Sörj när du känner dig sorgsen. Ilska, gråtattacker och andra känsloutbrott är tecken på att du inte mår bra.
  • Tänk på hur du klarat dig genom svåra situationer tidigare och fundera på om du kunde använda liknande metoder nu.
  • Det är viktigt att ha föräldrarnas stöd och förståelse när man som barn bearbetar deras skilsmässa. Det stöd och den kärlek föräldrarna kan erbjuda skapar en känsla av trygghet och hjälper dig att gå vidare. Du kan också diskutera frågor kring skilsmässan med dem.
  • Tala om dina känslor och dina föräldrars skilsmässa med andra människor i din närhet. Berätta vad som hänt och hur du har det. Att tala om de svåra känslorna får dem med tiden att kännas lättare att bära eftersom det som bekymrar dig inte bara stannar inom dig som en börda. Du kan också diskutera din situation med någon som arbetar med dessa frågor, till exempel skolkuratorn eller skolhälsovårdaren.
  • Var medveten om att känslostormar fortfarande kan uppstå flera år efteråt. Detta är normalt och inget att vara rädd för. Att föräldrarna skiljer sig är ju en stor förändring, och att starka känslor uppstår är förväntat.
  • Du ska inte ta på dig ansvar för dina föräldrars eller familjens situation efter skilsmässan.
  • Om du tagit för mycket ansvar för familjen eller till exempel för hushållsarbetet, tala med dina föräldrar om detta och begär en förändring. Du kan också tala med någon annan vuxen, till exempel någon ur skolpersonalen.
  • Försök förlåta. När du gjort detta och accepterat den nya situationen kan du gå vidare i livet.

Förr eller senare kommer du att vissa dagar inte alls tänka på dina föräldrars skilsmässa. Istället har du återgått till dina egna aktiviteter, som att umgås med vänner, gå i skolan och ägna dig åt dina hobbyer. Till slut kommer du att märka att du klarat dig genom skilsmässan och lämnat denna svåra situation bakom dig.

 

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top