Hoppa till innehållet

Barnets rättigheter vid skilsmässa

”Det kändes bra att socialarbetarna lyssnade väldigt noggrant på min åsikt om var jag ville bo och hur jag skulle träffa min andra förälder.”

 • Dina föräldrar är skyldiga att ge dig trygghet och ta hand om dig även efter att de skilt sig. Detta innefattar ekonomisk trygghet. Oftast brukar den förälder som du inte bor hos fullgöra sin del av denna skyldighet genom att betala en summa, så kallat underhållsbidrag, till den förälder du bor hos. Enligt lagen ska alltså båda föräldrarna tillgodose alla barnets behov också efter en skilsmässa.
 • Du får inte separeras från dina föräldrar mot din vilja, förutom om det är nödvändigt för din egen skull, till exempel om dina föräldrar försummar att ta hand om dig eller misshandlar dig.
 • Du har rätt att ha kontakt med och träffa båda föräldrarna efter att de skilt sig. Om du bor bara hos den ena har du rätt att träffa den andra regelbundet.
 • Du har rätt att framföra dina åsikter och önskemål. De beaktas i alla frågor som berör dig, bland annat när det gäller vem du ska bo hos och hur ofta du ska träffa den andra föräldern.
 • Vad som är bäst för dig beaktas alltid i första hand när myndigheterna handlägger dessa ärenden. Alla beslut fattas utifrån vad som är den bästa lösningen för dig snarare än för dina föräldrar.

Tidigare beslut och överenskommelser kan ändras när omständigheterna blir annorlunda. Detta kan bli fallet om dina föräldrar eller du själv anser att en förändring är nödvändig och till ditt bästa. Inga beslut är alltså slutgiltiga, utan de kan ändras vid behov.

”Min pappa bara super på helgerna, och det är då vi skulle ses. Mamma tycker att vi inte ska få fortsätta mötas om pappa är full. Pappa går förstås inte med på detta.”

Föräldrar grälar ibland mycket när de skiljer sig, och de kanske fortsätter gräla även efter skilsmässan. Skilsmässan hör nämligen samman med starka negativa känslor, som ilska och bitterhet, och dessa känslor kan vara framträdande också i fortsättningen. Föräldrarna talar i vissa fall illa om varandra inför barnet, vilket är förvirrande och fel. Du bör vara medveten om att du som barn har rättigheter efter dina föräldrars skilsmässa:

 • Du behöver inte ställa dig på någondera förälderns sida eller på annat sätt delta i konflikter mellan dem. Om någondera av dem kräver att du ska ta parti för honom eller henne har du rätt att tydligt säga att det är fel att begära detta av dig.
 • Du har ingen skyldighet att agera sändebud mellan dina föräldrar. Det är inte din uppgift att delta i deras gräl eller förmedla meddelanden mellan dem. Säg rakt ut hur du känner kring sådant.
 • Berätta för dina föräldrar vad du tycker om och vad du inte tycker om. Även om detta inte skulle ändra på något kommer det att kännas bättre efter att du fått uttrycka dina känslor.
 • Du behöver inte ta över endera förälderns roll eller ställning. Efter skilsmässan kan ingen kräva att du till exempel helt och hållet ska ta hand om dina yngre syskon eller utföra allt hushållsarbete.
 • Ingendera föräldern får hindra dig från att ha kontakt med eller älska den andra föräldern.
 • När det känns svårt, vänd dig till en pålitlig vuxen. Du kan diskutera situationen med någon vuxen i din närhet, med skolkuratorn eller skolhälsovårdaren. Förbli inte ensam i en svår situation!

 

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top