Hoppa till innehållet

Skilsmässans effekter på livet

”Jag vet verkligen inte vad jag ska ta mig till. Jag är så ledsen över att vår familj aldrig mer kommer att bli som förr.”

Skilsmässan tvingar en att bearbeta svåra känslor, vilket kan vara tungt. Många slag av känslor tynger ens sinne. Tidvis kan det kännas som om hela livet är i oordning. Situationen är helt ny för en, och man vet ännu inte vad framtiden kommer att föra med sig. Ibland kan man också känna sig rädd, sorgsen eller deprimerad. Varför måste vår familj råka ut för detta? Hur kommer livet att fortsätta? Kommer detsamma att hända mig i framtiden?

Ibland kan föräldrarnas beslut förarga en, och att acceptera att de skiljer sig kan kännas fullkomligt omöjligt. Det kan kännas som om endera föräldern orsakat skilsmässan och därmed förstört livet för hela familjen. Man kan också vara irriterad över att inte kunna påverka sina föräldrars beslut eller få dem att återvända till varandra.

En del barn och ungdomar börjar bekymra sig över hur föräldrarna ska orka. Är pappa ledsen? Hur ska pengarna räcka till? En ungdom kan, utan att själv inse det, börja ta alltför stort ansvar för föräldrarnas välmående och familjens angelägenheter.

När familjen är i upplösning kan barnen bli mycket stressade. Detta kan leda till svårigheter att koncentrera sig på skolarbetet, och stressen kan också komma till uttryck som störande beteende i klassrummet. Inlärningssvårigheter, irrande tankar och utmattning utgör andra tecken på stress. Att man bli underkänd på prov, lämnar läxor ogjorda, blir försenad och är frånvarande är tecken på att skilsmässan gjort livet rörigt.

Skilsmässan och den stress den innebär kan yttra sig som ospecifika fysiska symtom. Till sådana symtom på stress hör bland annat sömnsvårigheter, aptitlöshet, huvudvärk och magont.

 

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top