Hoppa till innehållet

Livet i en ombildad familj

”Mamma hittade en ny partner ganska fort. Först blev jag rasande, hur kunde hon? Så småningom insåg jag att han var helt okay. Lyckligtvis.”

Förr eller senare kan föräldrarna börja umgås med någon ny och inleda ett nytt parförhållande. Tanken på att ens förälder har en ny partner kan kännas mycket främmande. Det tar tid att anpassa sig till situationen med nya vuxna. Man önskar inte alltid att ens föräldrar ska inleda nya förhållanden, utan man önskar kanske snarare att de återvänder till varandra. I vissa fall kan det dock rentav vara en lättnad att föräldern hittar en ny partner.

  • Att möta partnern kan kännas svårt, särskilt om dina föräldrar skilts åt nyligen. Det är naturligt att vilja fullborda sitt sorgearbete kring besvikelsen över att familjen splittrats innan man börjar tänka på nya saker. När du med tiden anpassat dig till den nya situationen känns det inte nödvändigtvis lika svårt att lära känna nya vuxna.
  • Det kan bli aktuellt att dela hushåll med förälderns nya partner. Till en början kan det kännas svårt att ha en ny vuxen i familjen, men med tiden kan personen i fråga visa sig vara mycket trevlig. Om du är beredd att ge den nya partnern en chans kanske du snart märker att ni kommer mycket bra överens.
  • Din förälders nya partner kan ha egna barn sedan tidigare. Tanken på ett främmande barn i ditt hem kan kännas främmande och motbjudande. Att lära känna det nya barnet och vänja sig vid det tar tid och kan ge upphov till många slag av känslor. Kom ihåg att dessa barn är i samma sorts obekant och svår situation som du själv. Med tiden kan ni börja känna samhörighet, och de nya barnen i familjen kan föra med sig rikedom och glädje i livet. Om möjlighet finns är det till fördel att lära känna sina nya syskon i lugn och ro redan innan man börjar dela bostad.
  • Det är bra att tillsammans diskutera familjens gemensamma spelregler. Även om din förälders nya partner inte är förälder till dig är han eller hon en av de vuxna i hushållet och därmed ansvarig för de regler som ska gälla i det. Berätta om dina önskemål på ett sådant sätt att familjen förstår dem. Var noggrann med att inte bara nämna sådant som du inte tycker om.
  • Kom ihåg att du inte förväntas tänka att din förälders nya partner ska ersätta din biologiska mamma eller pappa. Personen i fråga är snarare ytterligare en vuxen i ditt liv, ett tillägg till dina föräldrar.

 

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top