Hoppa till innehållet

Varför skiljer de sig?

Det kan vara svårt att förstå orsaken till att ens föräldrar skiljer sig. Föräldrarna kanske ser det som omöjligt att fortsätta leva tillsammans och önskar inleda ett annat liv. Även om de inser att en skilsmässa kommer att vara plågsam ser de den som ett bättre alternativ än att leva olyckliga tillsammans.

Många olika orsaker kan ligga bakom beslutet att skilja sig. En av föräldrarna kan uppleva sig vara i en återvändsgränd från vilken skilsmässa är den enda utvägen. Föräldrarna kan ha förlorat närheten till och växt ifrån varandra. Alkohol och droger, otrohet, våld, brist på närhet och kärlek, olika värderingar eller skilda målsättningar är vanliga orsaker. Brist på respekt och förtroende för den andra kan också vara en bidragande faktor. Även om man försöker hitta en balans och rätta till brister lyckas inte detta alltid.

Ibland kan skilsmässa vara den bästa lösningen för alla berörda även om det inte till en början känns så. Om föräldrarna grälat under lång tid och förhållandet mellan dem är spänt kan skilsmässan framstå som en lättnad. Med tiden märker man hur trevligt det är att slippa den spända och ångestfyllda stämningen och åter kunna ägna sig åt annat när man är hemma.

Föräldrarna bör tala med barnen om orsakerna till skilsmässan och hur den kommer att påverka livet framöver. Alla detaljer kring förhållandet mellan föräldrarna behöver barnet inte veta, utan föräldrarna ska berätta om orsakerna till skilsmässan på ett sätt som är uppbyggande för barnet. Det är till fördel om familjens situation och hur praktiska frågor kommer att lösas diskuteras i förväg, redan innan skilsmässan äger rum. Då kan alla på ett bättre sätt förbereda sig inför skilsmässan och de nya omständigheter som följer av den.

  • Kom ihåg att skilsmässan inte är ditt fel! Även om skilsmässan påverkar dig som familjemedlem är det inte du som orsakat den. Dina föräldrar har själva byggt upp sitt parförhållande och är ansvariga för det.
  • Be dina föräldrar tala med dig och svara på dina frågor. Det blir lättare för dig att återhämta dig om allt diskuterats öppet. Diskussionerna kan också lindra eventuella skuldkänslor du kanske har då dina föräldrar bekräftar för dig att det inte är ditt fel att de skiljer sig.
  • Var inte ensam med dina tankar. Skilsmässan är en svår process för dina föräldrar och tar upp en stor del av deras uppmärksamhet och krafter. Om de på grund av sina egna sorger inte orkar ge dig tillräcklig uppmärksamhet och diskutera det du grubblar över, tala istället med en vän, en bekant vuxen eller skolkuratorn.

 

 

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top