Testa dig själv: Hurdan är du som hjälpare?

En ny elev ber om hjälp i korridoren. Vad gör du?

En kamrat till dig mobbar någon i din klass. Hur reagerar du?

Du är i matsalen och ser en elev som brutit benet och går med kryckor. Eleven klarar därmed inte av att föra sin bricka till bordet. Vad gör du?

Du ser att en elev får ett sjukdomsanfall i korridoren. Ingen annan är där. Vad gör du?

Du ser en elev från grannklassen tappa sina böcker och sin penal så att de sprids ut längs golvet i korridoren. Vad gör du?

En ny elev börjar i din klass. Eleven är tillbakadragen och ensam och verkar ha svårt att få kontakt med sina nya klasskamrater. Vad gör du?

Du får veta att din bästa vän blir mobbad i skolan. Han eller hon vill inte att någon vuxen ska få veta. Vad gör du?