Siirry sisältöön

Mitä tehdä, jos huomaa kiusaamista?

Sinun teoillasi on merkitystä. Jo pienikin ystävällinen ele voi auttaa kiusattua jaksamaan eteenpäin. Jokainen voi omalla kohdallaan miettiä, mitä voisi tehdä kiusatun tilanteen parantamiseksi. Kiusatun puolustajat ovat tutkimuksen mukaan kaikista suosituimpia oppilaita. Heikomman puolelle asettuvia ihaillaan. Suurin osa oppilaista pitää kiusaamista vääränä.

Pienillä ystävällisillä teoilla voi olla suuri merkitys kiusaamista kokeneille. Aina ei ole järkevää mennä puuttumaan kiusaamistilanteeseen, mutta toiselle voi osoittaa tukea tilanteen jälkeen ihan vain juttelemalla, istumalla viereen tai vaikka lähettämällä rohkaisevan viestin. Vaikka omalla toiminnalla ei saisi kiusaamista loppumaan, pienillä ystävällisillä teoilla voi olla todella paljon merkitystä sille, miltä tilanne kiusaamista koneesta oppilaasta tuntuu.

Voit auttaa kiusaamista tai loukkaavaa kohtelua kokenutta seuraavilla tavoilla:

 • Kerro asiasta aikuiselle. Tai tarjoa tukeasi asiasta kertomiseen.
 • Moikkaa oppilasta, jota kiusataan. Tärkeintä on että hän huomaa, ettei jää tilanteessa ihan yksin.
 • Juttele kiusaamista kohdanneen kanssa. Eikä vain kiusaamistilanteissa tai niiden jälkeen, vaan muutenkin.
 • Kerro kiusaamista kokeneelle, ettet hyväksy kiusaamista. Jos pelkäät liikaa kiusaajia, voit tehdä sen myös heiltä piilossa.
 • Ystävysty kiusatun kanssa. Hän voi olla liian arka ja pelokas tutustuakseen kehenkään.
 • Vie kiusattu pois tilanteesta. Joskus pystyt ehkä ennakoimaan kiusaamistilanteen olevan tulossa. Silloin voi auttaa esimerkiksi juttelemalla.
 • Kerro koulusi tukioppilaalle, että olet huomannut kiusaamista tai pyydä tukioppilasta juttelemaan kiusatun kanssa.
 • Ota mukaan kaverisi tai isompi porukka. Voitte yhdessä puuttua kiusaamiseen ja kertoa aikuiselle.

Jos huomaat kiusaamista tai koet painetta lähteä siihen mukaan, kannattaa huomioida seuraavia asioita:

 • Kiusaaminen vaikuttaa itsetuntoon ja siihen, millaisena itsensä kokee. Kiusattu saattaa uskoa, että hänessä on jotain pahasti vialla.
 • Kiusatun voi olla vaikea luottaa muihin. Kaveri- tai seurustelusuhteissa läheisyys saattaa tuntua pelottavalta.
 • Muistikuvat kiusaamisesta voivat vaikuttaa aikuisenakin. Kokemukset kiusaamisesta voivat nostaa pintaan surua, vihaa ja häpeää.
 • Kiusaamiskokemukset voivat olla henkilön masentuneisuuden, päihteiden käytön tai itsetuhoisuuden taustalla.
 • Juuri sinä voit auttaa!

Kuka tahansa voi käydä kertomassa kiusaamisesta aikuiselle. Opettajat eivät aina tiedä kiusaamisesta, vaikka se olisi yleistä tietoa oppilaiden keskuudessa. Kiusatun perhekään ei välttämättä tiedä. Kiusaamisesta ei saa vaieta.

 • Kerro asiasta opettajalle. Koulussa saattaa olla kirjoittamattomana sääntönä, ettei kiusaamisesta kerrota opettajalle. Se on väärin. Kiusaamisesta kertominen ei ole kantelemista – se on auttamista
 • Kerro asiasta kiusatun vanhemmille tai sisaruksille. Kiusattu ei aina ole kertonut asiasta tai häneen ei ole suhtauduttu riittävän vakavasti. On hyvä, jos asiasta kertoo mahdollisimman moni.
 • Kerro asiasta koulun tukioppilaille. Tukioppilaiden yksi tärkeä tehtävä on viedä viestiä opettajille. Tukioppilas voi mennä juttelemaan kiusatun kanssa ja auttaa häntä puhumaan aikuiselle.

Kiusaamistapausten selvittäminen on aina aikuisten vastuulla. Mutta aikuisten on vaikea tehdä mitään, jos he eivät asiasta tiedä. Kerro siis asiasta.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top