Siirry sisältöön

Koulu

Kouluun ja koulussa olemiseen liittyy velvollisuuksia ja tietysti oikeuksia.

Oppivelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Lasten ja nuorten oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun täyttää 7-vuotta.

Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisesta koulutuksesta tarkoitetun tutkinnon taikka niitä vastaavan Ahvenanmaalla suoritetun tai ulkomaisen koulutuksen.

Näiltä sivuilta löydät vinkkejä itselle sopivimman oppimistyylin löytämiseen sekä kokeisiin lukemiseen.

Entä jos koulunkäynti ei vain kiinnosta? On hyvä miettiä omaa motivaatiota eli sitä, miksi oikeastaan opiskelee. Joskus motivaation puutteen takaa voi löytyä syvemmällä olevia syitä, joita ei aina tule ajatelleeksi. Joskus kyse voi olla oppimisvaikeudesta. Klikkaamalla vasemmalla olevia linkkejä löydät näistä asioista lisää tietoa.

Nuorella on koulussa oikeuksia. Oikeudet liittyvät opetuksen käytännön järjestelyihin kuten turvallisuuteen ja tukiopetukseen. Lisäksi nuorilla on oikeus vaikuttaa koulunsa asioihin ja on hyvä tietää, miten se voidaan tehdä. Kukaan koulun henkilökunnasta ei myöskään saa kohdella nuorta huonosti.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top