Siirry sisältöön

Laki ja netti

Netissä tulee noudattaa lakia, kuten muuallakin elämässä. Netissä tulee noudattaa yhteisiä pelisääntöjä – aivan kuten liikenteessä on noudatettava liikennesääntöjä. Nettisisällön tuottamista ja julkaisua määrittävät säännöt, joista jokaisen nettiä käyttävän tulisi olla perillä. Yhteisten pelisääntöjen tunteminen ja niiden noudattaminen suojaavat nettijulkaisijaa ja turvaavat hänen oikeuksiaan.

Netinkäytön helppous voi helposti johtaa mielikuvaan, että netissä kaikki on sallittua. Netissä kuka tahansa voikin julkaista lähes mitä tahansa, eikä sisällöllä ole välttämättä siitä vastuussa olevaa päätoimittajaa. Näin ollen nettiympäristössä voi jopa vahingossa rikkoa lakia. On hyvä muistaa, että kaikki sellainen, mikä on muutoinkin laitonta, on pääsääntöisesti laitonta myös netissä. Vaikka internet mahdollistaa ennennäkemättömän viestinnän vapauden, siitä seuraa myös vastuuta.

Sananvapaus perustuu perustuslakiimme ja jokaisella on perustuslain mukaan sananvapaus, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Sananvapauden turvin ei ole sallittua loukata muiden ihmisten perusoikeuksia tai ihmisarvoa. Rikoslaissa sananvapautta on rajattu muun muassa säätämällä kunnianloukkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan rangaistaviksi teoiksi. Vihapuhe täyttääkin monessa tapauksessa rikoksen tunnusmerkistön ja on siten rangaistava teko.

Vaikka netissä voi toimia nimimerkin suojissa, voidaan tekijän henkilöllisyys lähes aina kuitenkin selvittää.

Rikoslain löydät tästä

Internetistä löytyvä tiedon hulppea määrä voi antaa kuvan, että kaikki netistä löytyvä aineisto on kaikkien vapaasti käytettävissä. Vaikka netissä oleva aineisto on kaikkien käyttäjien luettavissa, katseltavissa ja kuunneltavissa, ei sieltä löytyvää aineistoa saakaan välttämättä vapaasti kopioida ja välittää edelleen.

Tekijänoikeuslaki suojaa nettijulkaisijaa ja velvoittaa huomioimaan muut. Tekijänoikeutta loukataan silloin, kun toisen tekemää teosta (esimerkiksi musiikkikappaletta tai elokuvaa) kopioidaan ja levitetään laittomasti.

Luvattomasta tiedostojen jaosta voi saada rangaistuksen, joka vaihtelee sakoista kahteen vuoteen vankeutta. Maksettavaksi voi tulla myös vahingonkorvaus sille, jonka oikeuksia on rikottu. Tarvittaessa poliisi voi tehdä kotietsinnän ja takavarikoida esimerkiksi tietokoneen rikoksentekovälineenä.

Tekijänoikeuslain löydät tästä

Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä levittämällä ihmisiä loukkaavaa ja heitä koskevaa valheellista tietoa tai vihjailuja netissä. Myös erilaisissa viestipalveluissa toista ihmistä koskevan valheellisen tiedon tai vihjauksen lähettäjä voi syyllistyä kunnianloukkaukseen.

Toisen ihmisen yksityiselämää loukkaavien paikkansa pitävienkin tietojen levittäminen netissä tai viestipalveluissa on laitonta. Jos levittää toisen yksityiselämästä tietoa, vihjauksia tai kuvaa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, syyllistyy yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen.

Netissä herjaavat kommentit tai ikävät kuvat voivat päätyä helposti monien nähtäväksi. Näin ollen solvaava käytös netissä saattaa myös aiheuttaa enemmän mielipahaa uhrille kuin kasvokkain tapahtuva herjaaminen. Siksi netissä tapahtuva kunnianloukkaus tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen voi johtaa jopa kovempaan rangaistukseen.

Kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä voidaan tuomita sakkoihin tai jopa vankeusrangaistukseen. Lisäksi tuomitun tulee korvata oikeudenkäyntikulut, joihin kuuluvat omat ja vastapuolen oikeudellisen avustajan palkkiot. Yksityisyyttä suojataan myös salakatselun ja salakuuntelun kieltoa koskevilla rikoslain säännöksillä.

Tietomurto on rikos, joka tarkoittaa luvatonta tunkeutumista tietojärjestelmään tai järjestelmän luvatonta käyttöä. Tietomurrolla tarkoitetaan myös toisen käyttäjätunnusten ja salasanan luvatonta käyttöä. Rangaistavaa on myös pelkkä yritys päästä johonkin palveluun, johon tekoa yrittävällä ei ole käyttöoikeutta.

Laittomasta toiminnasta jää nettiin usein jäljet, joten poliisi voi tarvittaessa jäljittää lainrikkojat. Poliisi saa tietonsa palveluntarjoajilta, ja lupa tietojen saamiseen voidaan joko saada suoraan poliisilain pykälän mukaan tai tuomioistuimen päätöksellä pakkokeinolain mukaan. Jos epäilet joutuneesi laittoman toiminnan kohteeksi, kerro asiasta aikuiselle ja ottakaa yhteyttä poliisiin.

[helpful]

Euroopan unionin osarahoittama -logo

The contents of this publication are the sole responsibility of (name of the implementing partner) and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top