Siirry sisältöön

Toisen asteen jälkeen

”Haluan lukion jälkeen lähteä opiskelemaan yliopistoon kansainvälistä politiikkaa.”

Jos toisen asteen eli lukion ja ammattikoulun, jälkeen haluaa jatkaa opintoja, onnistuu se hakemalla muun muassa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Ammattikorkeakoulut antavat käytännöllistä opetusta. Ammattikorkeakoulun kesto on yleensä noin 3,5 vuotta. Ammattikorkeakouluun voi hakea lukion tai ammattikoulun (ammatillisen perustutkinnon) tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelijaksi valittavien määrä voi vaihdella koulutustaustan mukaan, eli jollain koulutuksella voi olla helpompi päästä sisään kuin toisella. Hakeminen ammattikorkeakouluun tapahtuu keväisin ja syksyisin yhteishaun kautta. Useissa ammattikorkeakouluissa on valinta- ja soveltuvuuskokeet.

Ammattikorkeakoulun tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet ja tiedot työelämää varten. Ammattikorkeakouluissa on usein työharjoitteluita, joissa pääsee kokeilemaan erilaisia tehtäviä omaan alaan liittyen. Opintojen suorittamisen ja muutaman työssäolovuoden jälkeen voi hakea opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Yliopistossa opetetaan paljon teoriaa. Siellä on usein enemmän kirjatenttejä ja vähemmän käytännön harjoittelua kuin ammattikorkeakoulussa. Yliopiston opetus perustuu uusimpaan tutkimustietoon. Yliopistoon voi hakea lukion, ammattikoulun tai ammattikorkeakoulun suorittamisen jälkeen. Opiskelijaksi valittavien määrä voi vaihdella koulutustaustan mukaan, eli jollain koulutuksella voi olla helpompi päästä sisään kuin toisella.

Yliopistoihin on yleensä pääsykokeet. Pääsykokeisiin lukeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Useisiin pääaineisiin (kuten psykologiaan, lääketieteeseen, kansantaloustieteeseen) järjestetään maksullisia valmennuskursseja, jotka voivat auttaa kokeisiin lukiessa.

Yliopistotutkinto koostuu kahdesta vaiheesta. Ensin suoritetaan niin sanottu alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatintutkinto. Sen jälkeen voi vielä suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterintutkinnon. Maisterin jälkeen voi hakea jatkotutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

  • Maanpuolustuskorkeakoulussa voi suorittaa myös alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon.
  • Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston kursseja. Opinnot ovat maksullisia ja ne voidaan hyväksi lukea, jos pääsee opiskelemaan yliopistoon.
  • Kansan- ja työväenopistoista voi hankkia myös lisäkoulutusta. Niissä järjestetään monia erilaisia kursseja eri aihealueista, ja kurssit kestävät viikonlopusta vuoteen.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top