Siirry sisältöön

Oikeudet ja velvollisuudet

Tiedätkö sinä omat perusoikeutesi? Niitä ovat esimerkiksi oikeus turvallisuuteen, mielipiteen ilmaisemiseen sekä yksityisyyteen. Nuoren oikeudet riippuvat usein myös siitä, minkä ikäinen nuori on.

Suomen perustuslaissa määritellään perusoikeudet ja määritellään myös se miten julkisen vallan tulee turvata jokaisen perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaaminen. Kaikki perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat yhtäläisesti myös lapsille ja nuorille. Suomessa alle 18-vuotiaat ovat lapsia. Tärkein lasten ja nuorten ihmisoikeuksia suojaava sopimus on YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus, jota Suomi on sitoutunut noudattamaan.

Esimerkiksi:

  • 17-vuotta täytettyään lapsen oikeus lapsilisään päättyy ja lapsi voi hakea KELA:n opintotukea. Huoltajan tulot kuitenkin vaikuttavat opintotuen määrään ja myöntämiseen.
  • 18-vuotta täytettyään nuoren oikeudet lisääntyvät. Täysi-ikäinen pääsee äänestämään, voi hankkia oman passin, liittyä tai erota uskontokunnasta, voi mennä naimisiin, hankkia ajokortin tai saada kansalaisuuden. Oppivelvollisuus päättyy, ellei sitä ole jo suoritettu.

Oikeuksien mukana tulee myös velvollisuuksia. Esimerkiksi oikeus koulutukseen tarkoittaa, että lapsilla on oppivelvollisuus.

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. Oppivelvollisilla on myös oikeus maksuttomiin oppimateriaaleihin sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei hän tätä ennen saa toisen asteen tutkintoa suoritettua.

Oikeus ajattelunvapauteen tarkoittaa, että itsellä on velvollisuus kunnioittaa toisten näkemyksiä. Aina ei siis kannata kiinnittää huomiota siihen mitä saa itse tehdä, vaan miettiä miten kohdella toisia kunnioittavasti.

Yksi miesten velvollisuus on asevelvollisuuden suorittaminen. Asevelvollisuuden voi suorittaa käymällä armeijan tai ilmoittautua siviilipalvelukseen.

Lue lisää asevelvollisuudesta

Kaikkien velvollisuus on noudattaa lakia. Rikollisuutta on kuitenkin kaikesta huolimatta olemassa, myös nuorten rikollisuutta ja on mahdollisuus, että voi joutua itse rikoksen uhriksi. Tällöin on hyvä tietää, miten rikosprosessi etenee ja mistä voi saada apua.

Lue lisää

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top