Siirry sisältöön

Peruskoulun jälkeen

Mihin suunnata peruskoulun jälkeen? Työelämä muuttuu jatkuvasti. On vaikea tietää, mitä kannattaa opiskella, jotta työllistyminen olisi tulevaisuudessa varmaa.

Jotta jaksaisi opiskella lisää peruskoulun jälkeen, on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään mikä itseä kiinnostaa ja mitä haluaisi oppia lisää. Toisen asteen tutkinto on kuitenkin pakollinen, jos haluat siirtyä opinnoissa esimerkiksi korkeakouluun. Ammatillinen koulutus voi tietysti viedä sut unelma-ammattiisi kolmessa vuodessa. Lukiossa pääset miettimään omaa tulevaisuuttasi tarkemmin yleissivistävien opintojen ääressä. On mahdollista myös yhdistää ammatilliset opinnot ja lukio-opinnot.

Ja muista, että sen koulutusvalinnan, jonka teet nyt ei tarvitse kestää lopun elämää!

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan usein lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus.

Oppivelvollisuutesi päättyy, kun täytät 18 vuotta tai kun tätä ennen suoritat toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Oppivelvollisuus ei pääty silloin, jos oppivelvollinen suorittaa työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) ennen kuin hän täyttää 18 vuotta, vaan laki edellyttää toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Voit suorittaa oppivelvollisuutta myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välissä olevassa  nivelvaiheen koulutuksessa. Nivelvaiheen koulutus kulkee nimellä TUVA, eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa oppivelvollisuuttaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).

Voit suorittaa oppivelvollisuuttasi myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielen ja kulttuurin vähintään lukukauden pituisessa koulutuksessa, jos oppivelvollinen on saamelainen.

Miten toisen asteen opintoihin haetaan?

Valtakunnallinen yhteishaku on hakujärjestelmä, jossa haetaan yhdellä hakulomakkeella useampaan eri oppilaitokseen. Vuoden aikana on neljä eriasteista yhteishakua. Toisen asteen koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa.  Siinä haetaan syksyllä alkaviin ammatillisiin koulutuksiin ja lukiokoulutuksiin yhdellä hakulomakkeella.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa voit hakea ammatillisiin perustutkintoihin, lukioihin, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, TUVA-koulutukseen, TELMA-koulutukseen tai kansanopistojen oppivelvolliselle tarkoitettuihin vapaan sivistystyön linjoille.

Katso lisätiedot
Opintopolusta

Toisen asteen opintojen jälkeen voit hakea opiskelemaan korkeakouluun, eli ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top