Siirry sisältöön

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta

Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja seksuaaliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen.  Se tarkoittaa, että kukaan ei saa painostaa toista seksuaalisiin tekoihin. Kuitenkin monet nuoret ovat kokeneet seksuaalista häirintää tai väkivaltaa.

Kukaan ei saa koskettaa sinua niin, että siitä tulee sinulle epämiellyttävä olo. Tämä koskee sekä tuttuja että tuntemattomia ihmisiä. Edes seurustelukumppani tai deittailumielessä alun perin tavattu henkilö ei saa kosketella sinua, jos et tahdo. Myös sinun on lopetettava koskettelu heti, jos toinen sanoo ei.

Seksuaalista häirintää ja väkivaltaa voi tapahtua myös netissä. Nuortennetistä löytyy lisää tietoa aiheesta ja toimintaohjeita.

Lue täältä seksuaalisesta häirinnästä netissä

Häirintä ei koskaan ole sinun syysi! Jos toinen osapuoli on aikuinen, niin vastuu on aina hänellä. Häirintä pitää saada loppumaan nopeasti.

  • Osoita, että et ole kiinnostunut koskettelusta. Jos paikalla on muitakin, siirry kauemmas, yritä vaihtaa puheenaihetta tai pyydä apua muilta. Jos olette kaksin, lähde pois.
  • Sano reippaasti ja kuuluvasti ei. Voit sanoa esimerkiksi: Et koske muhun! / lopeta, en halua että teet noin / tuo ei ole asiallista / mua odotetaan kotona/ mun pitää nyt mennä.
  • Jos toinen silti jatkaa, muista, että syy ei ole sinun.
  • Lähde pois. Tarvittaessa soita vanhemmillesi, että he tulevat hakemaan sinut.
  • Kerro ikävästä kohtelusta heti jollekulle luotettavalle aikuiselle.

Joskus tilanne tulee eteen yllättäen, esimerkiksi koulussa, juhlissa tai kaupungilla. Joskus käy niin, että deittikumppani alkaakin häiritä. Sinun ei tarvitse jäädä, vaikka olisit ensin luvannut jotain. Tärkeintä on poistua nopeasti ja mennä turvaan, esimerkiksi muiden ihmisten seuraan julkiselle paikalle.

Poistu paikalta heti, jos tilanne on uhkaava tai jatkuu kielloistasi huolimatta. Tärkeintä on, ettei sinulle tapahdu pahaa. Saat olla tyly ja lähteä pois sanomatta mitään.

Jos näet, kun jotakuta muuta häiritään, auta häntä pääsemään tilanteesta pois.

On tärkeää kertoa häirinnästä jollekulle luotettavalle aikuiselle. Kertomalla vähennät sen ihmisen valtaa, joka häiritsee sinua, ja saat aikuiselta neuvoja tilanteen selvittämiseen. Jos sinun on vaikeaa aloittaa kertomista, voit esimerkiksi:

  • aloittaa sanomalla: ”mulla olisi asiaa, josta on vähän vaikea puhua.”
  • kirjoittaa tapahtuneesta paperille ja antaa sen aikuiselle
  • kirjoittaa sähköpostin tai viestin asiasta
  • ottaa kaverin mukaan kertomaan asiasta

Kerro asiasta niin monelle aikuiselle kuin pystyt, kunnes saat tarvitsemasi avun ja tuen. On aikuisten vastuulla kuunnella ja auttaa sinua.

Jos tekijä on ollut toinen nuori, vieras aikuinen, deittailumielessä tavattu henkilö tai joku muu ulkopuolinen, kerro vanhemmillesi ja miettikää yhdessä, mitä tehdä. Jos tekijä onkin perheenjäsen, kerro muille luotettaville aikuisille. Esimerkiksi koulun terveydenhoitaja, kuraattori tai sosiaalityöntekijä ovat sitä varten, että heille voi kertoa huolestuttavista asioista.

Jos sinua on häiritty tai käytetty seksuaaliväkivaltaa sinua kohtaan,  älä jää yksin. Sinulle on tehty väärin ja sinun oikeuksiasi on loukattu. On tapahtunut rikos, josta olisi hyvä ilmoittaa poliisille. Älä suojele tekijää vaikenemalla tapahtuneesta.  Hänet on tärkeää saada vastuuseen teoistaan niin ettei hän enää jatka toimintaansa ja satuta enää enempää sinua tai muita lapsia tai nuoria.

Voit tehdä ilmoituksen häirinnästä tai väkivallasta Pelastakaa Lasten Nettivihje-palveluun.

Nettivihje-palveluun pääset tästä

Apua häirintään ja väkivaltaan voit saada SERI – seksuaaliväkivallan uhrin tukikeskuksesta.

Katso täältä SERI:n tukikeskukset

Tukea mihin tahansa asiaan voit saada Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimesta.

Täältä pääset Lasten ja nuorten puhelimen palveluihin

Lasten suojaksi on säädetty laki, jonka mukaan aikuisen ja alle 16-vuotiaan lapsen väliset seksuaaliset teot ovat seksuaalista väkivaltaa.  Tämä koskee sekä yhdyntää että muita seksuaalisia tekoja.  Teko voi olla sellainen, jonka aikuinen tekee lapselle tai sellainen, jonka aikuinen saa lapsen tekemään itselleen tai hänelle. Sekä tytöt että pojat voivat kohdata seksuaalista häirintää ja väkivaltaa.

Usein seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan liittyy esimerkiksi nuoren ulkonäön kehumista, lahjojen tai rahan antamista. Nuori saattaa hämääntyä saamastaan huomiosta ja suostua seksuaalisiin tekoihin. Aikuinen on aina vastuussa tapahtuneesta, vaikka nuori olisi suostunut tekoihin tai jopa ehdottanut niitä itse.  Toisaalta väkivaltaan voi liittyä pelottelua, uhkailua tai kiristystä. Esimerkiksi uhataan kertoa vanhemmille nuoren tekemisistä, julkaista hänen alastonkuviaan tai muuta ikävää, jos nuori kertoo väkivallasta. Tai tekijä voi olla läheinen aikuinen, johon nuori on luottanut, ja asia on vaikeaa ottaa puheeksi.  Näissä tilanteissa nimenomaan pitää kertoa luotettavalle aikuiselle ja ottaa yhteys myös poliisiin. Aikuisella ei ole oikeutta tehdä nuorelle näin.

Seksin ostaminen alle 18-vuotiaalta nuorelta ja jopa oston yritys on Suomen lain mukaan rikollista. Seksin ostamista on myös se, jos joku antaa tai lupaa seksin vastineeksi muuta kuin rahaa, esimerkiksi tavaraa, vaatteita tai päihteitä. Tällainen kaupankäynti on nuorelle vaarallista.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top