Siirry sisältöön
Nuorten tekemät jutut

Nuva tuo nuorten äänen kuuluviin

Mitä Nuva tekee ja miten nuori voi vaikuttaa omassa kunnassaan? Nuortennetin toimittajat Kia-Maria, Eva, Hanna ja Emilia vastaavat kysymyksiin ja kertovat parhaimmat kokemukset vaikuttamisesta.

Kia-Maria: Nuva on kaupungin toimielin, jossa nuoret voi vaikuttaa. 

Eva: Juurikin näin on. Eli NUVA on nuorisovaltuusto, joka löytyy jokaiselta paikkakunnalta. Omalla paikkakunnallani nuvalaiset ovat 13-19 -vuotiaita. Jokaisen paikkakunnan Nuvaan voi päästä sillä paikkakunnalla kirjoilla olevat nuoret.

Kia-Maria: Nuva tuo nuorten ääntä kuuluviin, esim. lautakunnissa ja muissa kaupungin toimi elimissä. 

Hanna: Monipuolinen nuorten äänen kanava, joka ottaa kantaa myös kaupungin isompiin päätöksiin lausuntojen muodossa. Järjestää myös tapahtumia ja pyrkii luomaan mutkattomat välit päättäjien ja nuorten välille.

Eva: NUVAssa vaikutetaan oman kunnan asioihin ja välillä laajemminkin. Nuva tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua kuntapolitiikkaan puolueettomasti.

Kia-Maria: Olen tällä hetkellä rivijäsen.

Hanna: Toimin rivijäsenyyden lisäksi edustajana kaupunkini hyvinvointilautakunnassa nyt toista vuotta. Olen ollut myös sihteerin roolissa, edustajana sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä mediaryhmässä.

Eva: Jäsenyyden lisäksi olen paikkakuntani nuorisovaltuuston yksi tiedottajista.

Emilia: Jäsen sekä toimin Nuvan edustajana kunnanhallituksessa sekä kunnanvaltuustossa. 

Kia-Maria: Meijän nuvassa edustus on, joka koulusta yläasteesta->. Eli tuun oppilaskunnan kautta. 

Hanna: Olin miettinyt Nuvaa jo yläasteella oppilaskunnissa vaikuttaessani. Olessani lukion ensimmäisellä asteella, tunnillemme tuli pari Nuvan esittelijää. Silloin päätin pyrkiä mukaan. Olen ollut mukana nyt siis reilun kolme vuotta ja intohimo vaikuttamista kohtaan vaan kasvaa.

Eva: Halusin mukaan jo yläasteella sillä koin kiinnostusta useiden luottamustoimien perusteella, joista oli kokemusta. Silloin elämäntilanne oli kuitenkin hieman vääränlainen. Nyt lukiossa ollessani viime syksynä postissa tuli lappu, jossa kerrottiin NUVA-vaalien tulevan taas ja ilmoittauduin välittömästi vaaleihin. Siitä sitten tulin vaaleissa valituksi!

Emilia: Koulumme nuoriso-ohjaaja kysyi kiinnostaisiko minua lähteä mukaan nuorisovaltuustoon, innostuin ja lähdin mukaan toimintaan. 

Kia-Maria: Haluan edistää nuorten asiaa. :) 

Hanna: Päätökset syntyvät ihmisten ajatusten yhteisenä summana. Jos omaa mielipiteen, se kannattaa tuoda esille yksilön sekä yhteisen hyvän vuoksi. Haluan saada oman ääneni kuuluviin ja tuoda esille myös muiden ajatuksia. On todella palkitsevaa, kun oikeasti huomaa oman äänensä merkityksen.

Eva: Mulle tärkeintä on se, kun koen itse olevani hyvin moninainen ja edustan hyvin monia asioita omalla identiteetillä siispä tykkään katsoa asioita pintaa syvemmältä ja useasta eri kulmasta. Rakastan erilaisia ihmistarinoita ja moniuloitteisuutta ja haluan olla luomassa tasa-arvoista ja värikästä elinympäristöä ihan jokaiselle. Musta on myös vapauttavaa ja reiluu avata itseään avoimesti muille, koska oon huomannu sen auttavan sitten vastavuoroisesti siinä, että mulle on helpompi jutella kun antaa vastapainoksi itsestäänkin irti. :)

Emilia: Minulle tärkeintä vaikuttamisessa on saada nuorten ääni kuulumaan ja tuoda nuorten näkemyksiä esille. 

Kia-Maria: Liiton aktiivipäivät. 

Hanna: Taistelu kaupunkini lukion säilyttämisestä ja sen voittaminen. Osallistuin taistoon nuorisovaltuuston, hyvinvointilautakunnan, mutta ennen kaikkea lukion jäsenenä. Pidetyt puheenvuorot, lukiolla nukuttu yö, lausunto, lehtijuttu ja kaupungin suurimpien päättäjien tapaaminen tuottivat tulosta.

Eva: Olen vielä sen verran uusi nuvalainen, ettei ole vielä paljon sieltä puolelta kokemusta kertynyt. Olen kuitenkin ottanut ala-asteelta lähtien osaa mm. vertaissovitteluun, oppilaskuntiin, tiimeihin, vapaaehtoistöihin ja nyt sitten lukioikäisenä kokemusta on karttunut somevaikuttamisesta ja jopa oman kampanjan tiimoilta sekä myös haastattelujen ja mielipidekirjoituksien osalta. Parasta on ollut huomata se, miten on voinut luoda vento vieraisiinkin ihmisiin eräänlaisia luottamus siteitä ja voinut viedä erilaisia “hiljaisia ääniä” esille ja kuuluviin<3

Emilia: Kivoin asia vaikuttamisessa on se, että on saanut luotua luottamuksen kuntamme toisiin nuoriin sekä tuotua nuorten ääneen kuuluviin päätösten teossa. 

Kia-Maria: En tällä hetkellä mitään suurempia.

Hanna: On raskasta yrittää vaikuttaa, jos tuntee olevansa altavastaajan asemassa. Politiikassa ihmiset näkevät myös usein vain oman mielipiteensä parhaana eivätkä aina kuuntele tai edes yritä ymmärtää toisten mielipidettä tai näkemystä.

Eva: Itselle on tullut hyvin vähän haasteita eteen, mutta tietysti muutamia. Ensimmäinen silmiinpistävä asia on ollut se, että kun hyvin nuoresta asti on jo ollut ottamassa osaa erilaisiin vaikuttamisjuttuihin, on välillä ehkä tullut tuomituksi iän puolesta ja kaikki ei välttämättä onnistu aina heti, kun ei ikää ole riittänyt ja koetaan sillä tavalla vielä niin nuoreksi. Toinen asia on ehdottomasti se, että kun vaikuttamisen lisäksi teen musiikkijuttuja sekä kaupallista vaikuttamista, täytyy hyvin tarkkaan miettiä, miten näyttäytyy asioiden kanssa, ettei ihmisille tule sellaista kuvaa, että otan kantaa ja osallistun milloin mihinkin vain brändätäkseni itseäni ja omia henkilökohtaisia projektejani ja näiNhän ei tietenkään ole.

Emilia: Suurin haaste vaikuttajana on ollut saada nuorten ääni kuuluviin ja nuorten asiat esille. Politiikassa ihmiset näkevät asiat usein vaan yhdellä tavalla ja se tapa on usein se ainoa ja oikea. Oman äänen ja mielipiteen kuuluviin saaminen on välillä haastavaa. 

Kia-Maria: Ehkä kunnanvaltuutetut. 

Hanna: Ilman minkäänlaista puoluekantaa sanon poliittisista vaikuttajista Sanna Marinin. Marin tuo mielipiteensä hyvin esille selkeällä argumentointitavalla ja on pystynyt omaksumaan suuren ja tärkeän roolinsa nopeasti ja ihailtavan varmasti. Somevaikuttajista suosikki on Miisa Rotola-Pukkila. Loistava esimerkki hyvin laajalle osalle väestöä. Puhuu tärkeistä ja vakavistakin asioista omana itsenään. Upeita naisia ja hyviä esikuvia nämä molemmat. 

Eva: Mun on aina tosi vaikee valita yhtä suosikkia aina tietyistä genreistä, sillä näen lähes kaikessa jotakin potentiaalista, mutta pakko sanoa, että näin musaihmisenä monet artistit kiteyttävät hyvin omia arvoja ja sitä kautta ovat mun suuressa suosiossa. Mulle musiikki on niin iso väylä vaikuttaa, että koen sillä olevan vaikutusta politiikassakin. Pakko sanoa, että mä itseasiassa ihailen etenkin kaikkia nuoria, jotka hakeutuvat vaikuttamaan. On hienoa kohdata samanlaisia ihmisiä, jotka ovat täynnä kokemuksen tuomia ideoita ja sinnikkyyttä tulevaisuuden rakentamiseen.

Kia-Maria: Saattaa liittyä, mutta itse en ole kohdannut. 

Eva: Itselle on tullut eteen paljon sitä, että vaikuttamiseen liitetään stereotypia siitä, että kaikki pitää osata täydellisesti aina ja täytyy ikään kuin noudattaa hyvin vakavaa ja suoraa linjaa siinä mitä tekee. Minusta vaikuttamisen kuuluu olla moninaista ja rentoa. Olen kuullut monen nuoren suusta nimenomaan sitä, ettei uskalla tuoda asioita esille ja vaikkapa asettua ehdolle nuvaan, sillä on liikaa paineita täydellisyyden ja liiallisen asiallisuuden tavoittelusta. 

Emilia: Olen huomannut, että vaikuttamiseen on liitetty harhakuva, että vaikuttajan täytyy olla tietynlainen henkilö ja omata tietyt asiat, jotta hän voi vaikuttaa. Monet pelkäävät lähteä vaikuttamaan, sillä pelkäävät erottuvansa  muiden joukosta. 

Kia-Maria: Ei todellakaan tarvitse olla, koska vaikuttamisessa tarvitaan erilaisia ihmisiä. 

Eva: Ei kyllä todellakaan. Jokaisessa on vaikuttaja-ainesta, jos vain siihen kiinnostusta löytyy. Ja parasta on se, että vaikuttaa voi täysin omana itsenään!

Emilia: Ei tarvitse. Jokainen on omana itsenään paras vaikuttaja!

Kia-Maria: Osallistu keskusteluun, jos on vain mahdollisuus.

Hanna: Avaa suusi, uskalla puhua ja ota kantaa mahdollisuuden tullen. Jos mahdollisuutta ei tule, yritä itse luoda sellainen. Ota yhteyttä päättäjiin, nuorisovaltuustoon tai kerro ajatuksestasi edes ystävällesi. Kuka tahansa meistä voi olla vaikuttaja ja jo yhdelle ihmiselle keskusteleminen voi avata uusia mahdollisuuksia. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa vaikuttaa, mutta keinoja siihen on monia. Ole vain rohkea!

Eva: Omassa kaupungissa on paljon vaikuttamisväyliä! Kuten itsekin jo kerroin, olen ollut vaikuttamassa asioihin jo ala-asteelta asti, eli voit juuri hakeutua erilaisiin luottamustehtäviin, kuten oppilaskuntaan tai nuvaan. On myös hyvä ottaa kontaktia kaikenikäisiin ihmisiin omassa kaupungissa ja ikään kuin verkostoitua ja luoda sellaisia “hyvän päivän tuttu” -siteitä. Jos ei koe olevansa sellaista kasvotusten puhuja tyyppiä, on myös onneksi netti, jossa voi lähestyä niin kunnan päättäjiä sekä myös ihan muitakin. Kaupungeilla on usein mm. omia Facebook-ryhmiä, joissa voi keskustella kaupunkilaistensa kanssa. Väyliä on monia, kunhan vain intoa ja kekseliäisyyttä riittää!

Emilia: Vaikuttaa voi monella tapaa! Puhuminen on hyvä tapa vaikuttaa, kerro rohkeasti asiasta/asioista, joihin haluat vaikuttaa. Ota yhteys kuntasi nuorisovaltuustoon ja kerro asiastasi heille. Nuva vie asian eteenpäin korkeammille tahoille. Vaikuttaa voi myös kuitenkin esimerkiksi oman koulusi oppilaskunnan kautta. 

Kuka vaan voi vaikuttaa. jos intoa ja tahtoa löytyy. 

Aiheeseen liittyvät

Osallistu

Apua ja tukea

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Back to top