Siirry sisältöön
Nuorten tekemät jutut

Kiusaamiskokemuksesta on mahdollista selviytyä

”Mua kiusataan joka päivä koulussa ja mä en jaksaisi enää. Joka päivä joutuu kuulemaan omasta pukeutumistyylistä, omasta itsestään ja kaikesta mitä teen. Ihan sama mitä teen, mikään ei riitä.” Moni kiusaamista kokenut nuori varmasti pohtii onko kiusaamiskokemuksesta mahdollista selviytyä? 

Kyseinen ote on MLL:n Nuortennetin keskustelupalstalta poimittu. Nuortennetin keskustelupalsta on paikka, missä nuorten on mahdollista puhua kiusaamiseen liittyvistä asioista, sekä muistakin aiheista anonyymisti muiden nuorten kanssa. Kiusaaminen puhuttaa nuoria lähes päivittäin keskustelupalstalla. On tärkeää, että asian kanssa ei jää yksin. Omasta kiusaamiskokemuksesta on mahdollista selviytyä.  

Selviytyjät -vertaisryhmät ovat tarkoitettu 12-21 vuotiaille nuorille, jotka ovat kokeneet kiusaamista. Kiusaaminen on saattanut jo loppua, mutta asia voi tuntua kipeältä vielä pitkään. Ryhmässä pääsee turvallisessa sekä yhteisöllisessä ympäristössä käsittelemään kiusaamiskokemuksia muiden ryhmäläisten sekä ohjaajien kanssa. Ryhmäkerroilla voidaan yhdessä sekä itsekseen pohtia, mitä tunteita kiusaaminen on aiheuttanut, ja mitä se voi aiheuttaa nykyhetkeen sekä kuinka näiden tunteiden kanssa voisi selviytyä. Omasta kiusaamiskokemuksesta saa kertoa juuri sen verran, kun itse haluaa.

Jokaisen kokemus on yksilöllinen, eikä niitä verrata muihin. Ryhmätapaamisia on yhdeksän kertaa, ja jokaisella kerralla käsitellään eri teemoja, jotka voivat auttaa kiusaamiskokemusten käsittelyssä sekä oman itsetunnon vahvistumisessa.   

Lähdin itse ensimmäistä kertaa ohjaajaksi Selviytyjät -ryhmään, joka toteutetaan kokonaan etänä. Digitaalinen ympäristö luo paljon mahdollisuuksia, koska asuinpaikalla ei ole väliä ryhmään osallistuessa. Digitaalinen ympäristö myös tekee ryhmään osallistumisesta saavutettavampaa. Liikuntarajoitteet tai esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelko voi olla syy siihen, että osallistuminen lähitapaamisiin ei olisi mahdollista. Etäyhteydet mahdollistavat sen, että kerran viikkoon jokaisella meistä oli mahdollisuus kokoontua rauhallisen tilan ääreen omassa kodissa.  

Tietokoneen tai kännykän ääressä pystyimme kuuntelemaan toistemme jakamia ajatuksia luotettavassa ympäristössä sekä keskustelemaan harjoitteiden avulla monista eri aiheista, kuten esimerkiksi ajatusvääristymistä. Ajatusvääristymien avulla voidaan tunnistaa negatiivisia ajatuksia, joita jokaisella voi olla joko itsestään tai omasta toiminnastaan muiden kanssa. Ryhmässä tapahtuvien harjoitteiden avulla nuori voi saada uusia eväitä ajatusvääristymien tunnistamiseen ja keinoja niihin tarttumiseen. 

Ryhmässä vertaistuki auttaa selviytymään kiusaamiskokemuksista. Vertaistuki auttaa lievittämään pelkotiloja ryhmässä sekä samaa kokeneella on tärkeää ymmärrystä aiheeseen. Nuoret pääsevät ohjaajien tuella vahvistamaan toistensa rohkeutta ja vahvuuksia. Ryhmän on tarkoitus olla nuorelle turvallinen paikka, jossa saa olla täysin ainutlaatuinen oma itsensä. Turvallisessa vertaisryhmässä osallistujan minäkäsitys voi saada aivan uutta perspektiiviä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Sosionomiopiskelijana tämä on ollut aivan uniikki kokemus saada olla mukana ryhmässä, jossa vertaistuen lisäksi voin auttaa nuoria kokemaan voimaantumisen tunnetta omassa elämässään sekä tukea heidän resilienssin vahvistumista. Resilienssi auttaa meitä selviytymään haasteista, joita kohtaamme elämässä. Jokaisella meistä on omat voimavaramme, ja ryhmässä aidon kohtaamisen sekä läsnäolon avulla jokainen voi löytää itsestään uusia vahvuuksia, vahvistaa omia voimavarojaan sekä kykyä käsitellä sekä selviytyä kokemastaan.  

Koen, että ryhmänohjaajana minulla on suuri rooli ryhmässä siinä, miten kohdata nuori. Teimme yhdellä ryhmäkerralla harjoitteen, jossa kysyttiin ryhmäläisten mielipidettä siihen, onko kiusaamisesta ollut helppo puhua aikuiselle ja onko siihen puututtu tehokkaasti. Saamiemme vastausten perusteella he eivät olleet kokeneet aikuisten puuttumista riittäväksi eivätkä olleet kokeneet aikuiselle puhumista helpoksi. Huonot aiemmat kokemukset voi aiheuttaa nuoressa jännitystä sekä epäluottamusta uusien ihmisten kanssa. 

Itse ohjaajana haluan ilmaista aidon välittämisen sekä näyttää olevani paikalla nuoria varten. Se onkin ollut yksi parhaista asioista ryhmässä huomata, että nuoret ovat pystyneet avoimesti puhumaan kokemuksistaan ja kertoneet kokeneensa olonsa turvalliseksi. Kuuntelemisen taito on tärkeä osa vuorovaikutusta. Kun tulemme kuulluksi, on helpompi kokea itsensä tärkeäksi ja hyväksytyksi.  

Ilmoittaudu mukaan

Kirjoittaja: 

Jasmine Moksén
Sosionomiopiskelija,
Nuortennetin harjoittelija 2023
 

Aiheeseen liittyvät

Tukea kiusaamista kokeneille

Apua ja tukea

Osallistu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Back to top