Siirry sisältöön
Omenainen

Hei. En tiedä onko tämä sopiva paikka laittaa tämä, mutta laitan kumminkin. Onko minun mahdollista muuttaa 16 vuotiaana tai melkein 17 vuotiaana ilman vanhempien suostumusta? Luin joistakin laki jutuista, että 16 vuotiaana muuttaminen on sallittua. Minulla olisi turvallinen paikka valmiina, kun en kotona halua tai tykkää asua. Tunnen oloni eriarvoiseksi. Minua kohdellaan erilailla kuin siskojani ja muutenkin asiani eivät ole niim hyvin. Onko siis mahdollista muuttaa ilman heidän suostumusta. He eivät voi asialle paljoa tehdä mitään, koska on olemassa vapaudenriisto ja he eivät voi fyysisesti minua pakottaa eikä muutenkaan. Olen silloin melkein aikuinen eli eikö se olisi mahdollista jos tiedän jo hyvän ja turvallisen paikan tutultani.

Veturointi_Mari

Hei!
Oletko keskustellut vanhempiesi kanssa siitä, että tunnet itsesi eriarvoiseksi perheessä ja muita syitä siihen, että haluaisit muuttaa pois? Auttaisiko avoin keskustelu, joka voisi muuttaa kohtelua tasa-arvoisemmaksi eikä pois tarvitsisi muuttaa? Tai tuntevatko vanhemmat tuttavaasi, jonka luo olisit muuttamassa tai olisiko vaihtoehtoja esimerkiksi lähisukulaisten luo muuttaminen? Jos asiasi eivät ole niin hyvin, johtuuko se perheestä vai muista asioista? Vanhempien tehtävä on myös turvata lapselle terveellinen ja turvallinen elinympäristö, joka ei ole lasta vahingoittava. Alle 18 vuotiaat ovat lain mukaan vajaavaltaisia ja huoltajat toimivat heidän edunvalvojinaan, kunnes lapsi tulee täysi-ikäiseksi.

Yritin selvittää asiaa Finlexin alaikäisyyttä koskevien lakipykälien kautta:
”Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä.
Jollei laissa toisin säädetä, vajaavaltaiseksi julistettu voi itse päättää henkilöään koskevasta asiasta, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
24 §
Vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä.
Vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä edunvalvoja on tämän lain 38 §:n mukaisesti antanut hänen vallittavakseen. Vajaavaltaisella on oikeus määrätä myös edellä mainitun omaisuuden tuotosta sekä siitä, mikä on tullut tällaisen omaisuuden sijaan.
Jos vajaavaltainen käyttää oikeuttaan tavalla, joka on selvästi vastoin hänen etuaan tai jos siihen on ilmeinen vaara, edunvalvoja voi ottaa hoitoonsa 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta siltä osin kuin se on tarpeen vajaavaltaisen edun suojaamiseksi. Jos toimenpide koskee vajaavaltaisen työansiota, siihen on hankittava holhousviranomaisen suostumus.
26 §
Oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan.
Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi tulee häntä sitovaksi, jos hänen edunvalvojansa tai hän itse täysivaltaiseksi tultuaan sen hyväksyy.” ( https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990442?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=alaik%C3%A4isyys#L4 )
Oikeustoimia voi olla esimerkiksi vuokrasopimuksen kirjoittaminen. Jos opiskelet, myös oppilaitoksen lupalappuihin ja poissaoloihin tarvitaan huoltajan allekirjoitus.

Suoraa vastausta en kysymykseesi löytänyt, mutta mielestäni sinun olisi hyvä keskustella vanhempiesi kanssa ja kertoa miltä sinusta tuntuu sekä yrittää päästä yhteisymmärrykseen asioista. Kerro rohkeasti näkemyksesi. Jos vanhemmille puhuminen ei auta, onko sinulla lähipiirissä muita luotettavia aikuisia ja sukulaisia, joille voisit kertoa tuntemuksistasi?
Jos haluat keskustella asiasta yksityisemmin, voit soittaa tai kirjoittaa myös Lasten ja nuorten puhelimeen tai nettikirjepalveluun ( https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/).

Vastaa aiheeseen: Muuttaminen

Olethan kohtelias ja kunnioitat muita keskustelijoita. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua.


Back to top