Siirry sisältöön

Mitä rasismi on?

Rasismi tarkoittaa ihmisryhmän arvottamista muun muassa ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, etnisen alkuperän, uskonnon tai äidinkielen perusteella vähemmän arvokkaaksi kuin muut ihmisryhmät. Rasistiseen ajattelutapaan kuuluu kiinteästi ennakkoluulot, stereotypiat ja vierauden pelko. Rasismissa omaa ihmisryhmää pidetään parempana suhteessa muihin.

Rasismi rajoittaa ihmisoikeuksien toteutumista ja estää rasismin kohteeksi joutuneiden täyspainoisen elämän. Rasismi on fyysisen väkivallan lisäksi myös piilossa olevia asenteita ja pieniä tekoja arjessa.


Rasistinen ajattelutapa näkyy ulospäin esimerkiksi väkivaltaisena käyttäytymisenä, huuteluna kadulla tai kirjoitteluna sosiaalisessa mediassa tai verkkomedioiden keskustelupalstoilla. Mikroaggressioksi sanotaan sellaista toimintaa, jossa ennakko-oletusten perusteella joku toimii muka harmittomasti, mutta taustalla olevat toiminnan motiivit ovat hyvinkin rasistiset.

”Lukion alussa mut on laitettiin mun nimen perusteella s2-kurssille, ja kun menin sanomaan tästä, niin mua ei meinattu uskoa, että mun äidinkieli on Suomi. Minulta vielä kirjotusten aikaan kysyttiin suoraan, että miksi en en ole kirjoittamassa s2-kirjoituksissa?”

Rakenteellinen rasismi tarkoittaa sitä toimintaa, joka on kiinnittynyt yhteiskunnassa eri tasoilla normaaleihin toimintatapoihin. Rakenteellista rasismia on hankala tunnistaa, koska totumme toimimaan tietyllä tavalla, emmekä kyseenalaista oman kulttuurimme normaaleina pidettyjä  tapoja toimia. Ranteellista rasismia on esimerkiksi se, että monikulttuurisille nuorille tarjotaan automaattisesti rajallisesti mahdollisuuksia kouluttautua, eikä kuulla heidän kiinnostuksen kohteitaan tai omia vahvuuksiaan. Työelämässä rakenteellinen rasismi voi tulla esiin  niin, että suositaan vain suomenkielisen nimen omistavia henkilöitä työhön hakeutumisessa.


Rasismi rapauttaa yhdenvertaisuutta ja aiheuttaa eriarvoistumista. Rasismi vahingoittaa sen kohteeksi joutuneen lisäksi koko yhteiskuntaa. Rasismin vähentäminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla on tärkeää hyvinvoinnin näkökulmasta. Omalla toiminnalla on merkitystä aina kun ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Omaa tapaa toimia erilaisissa tilanteissa ja omia ennakkoluuloja pitää pohtia: Mitä mieltä minä olen? Miksi olen tätä mieltä? Miten voisin toimia yhdenvertaisesti? Näkyvään rasistiseen toimintaa puuttuminen on myös yksi tapa tehdä syrjivää toimintaa näkyväksi, ja sitä kautta saada aikaan muutoksia ihmisten arvoissa ja toiminnassa muita kohtaan. Miten rasismiin sitten voi puuttua: ei hiljaisesti hyväksytä, sitä että joku joutuu rasistisen toiminnan kohteeksi. Vihapuheen sijaan voi harjoittaa vastapuhetta ja toimia antirasistisesti.

Lue lisää vihapuheesta ja vastapuheesta.


Antirasistinen toiminta on toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan. Antirasistista toimintaa voi siis harjoittaa kuka vain omassa arjessaan. Antirasismin avulla vähennetään kielteisiä ennakkoluuloja ja etnistä syrjintää.

Oletko kohdannut rasismia?

Näytä vastaukset

 ...  ...

 

Lähteenä on käytetty Suomen Punaisen Ristin sivuja.

 

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top