Hoppa till innehållet

Skärande

Skärande betyder att man återkommande gånger och med flit gör harm mot sin kropp med att skära sig. Skärande är allvarligt och orsaker till ett sådant beteende måste alltid redas ut.

Om en person skadar sig genom att skära sig själv, är det alltid frågan om ett budskap om att man har en inre smärta och mår dåligt. Ibland kan skärandet börja med en nyfikenhet att pröva på det som leder till en vana. För det mesta är skärande ett symptom på något man dolt. Känslor av ångest och aggression vänder sig inåt och riktar sig mot personen själv. Skärande kan handla om att man straffar sig själv. Att inte vara perfekt i en prestationsorienterad värld, kan leda till att man känner sig otillräcklig. Då kan man känna att man förtjänar att skada sig själv. Ibland kan bakomliggande orsaker till skärande vara erfarenheter av fysiska eller sexuella trakasserier som inte har berättats för någon.

En person som skär sig kan ha svårt att uttrycka sina egna känslor, eller så kan man ha vant sig att gömma sina känslor från andra. En ung person kan skära sig då hen är ensam och berättar nödvändigtvis inte för någon om det. En person som skär sig kan skämmas för märken som skärandet lämnar efter sig och får en att dölja dem. Därför går mångas skärande omärkbart förbi.

En gemensam erfarenhet för dem som skär sig är att man känner att den fysiska smärtan lindrar den inre ångesten. En person som skär sig kan vara glad, populär och mycket framgångsrik utåt sett, även om hen mår dåligt inuti. Den unga kan inte hitta andra sätt att kontrollera sina outhärdliga känslor, vilket gör att skärande känns som en bra lösning för att lindra den psykiska smärtan. Men känslorna av lättnad som orsakas av skärande räcker bara en stund, eftersom den inre smärtan inte försvinner. En ung som skär sig behöver alltid hjälp!

Behöver du hjälp med att sluta skära dig själv?  Se nedan i menyn för att komma till sidan “var får man hjälp med att sluta skada sig själv?”

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top