Hoppa till innehållet

Aggressivitet

”Mitt tålamod tar slut här och nu!”

Då en person känner sig hotad kan känslor av aggression väckas i en. Dessa känslor är bland annat besvikelse, skräck, avundsjuka, raseri och svartsjuka. Känslor av aggression hjälper människor att försvara sig själv eller det som man anser vara viktigt. Om någon till exempel behandlar oss illa, eller överskrider våra gränser kan det vara att vi försvarar oss väldigt kraftfullt. Aggression kan ofta synas som ilska men det är viktigt att komma ihåg att en känsla av aggression inte betyder våld. Känslor är känslor, inte handlingar.

Som destruktivt beteende ses känslor av aggression och ilska då man tar ut det med våld mot andra människor, föremål eller sig själv. Då man använder känslan för att få energi, till aktiviteter eller för att få saker gjorda använder man känslan i ett konstruktivt syfte. Det centrala är därmed att lära sig hantera sina känslor av aggression så de inte leder till aggressivt beteende.

I ungdomens utvecklingsskeden är det naturligt att man kan uppleva starka känslor av aggression. Man kan till och med själv bli förvånad över styrkan av känslan och reaktionerna man har. Känslor av aggression kan synas utåt eller bubbla inom en dolt från andra. Det lönar sig alltid att tala om känslorna man har inuti. Då man lär sig att tala om sina känslor har man lättare att känna igen, namnge och förstå sina egna känslor. Då har man även lättare att hantera känslorna och hittar sätt att få utlopp för sina svåra känslor så det inte får negativa följder.

En känsla av aggression är inte samma sak som en aggressiv handling. En aggressiv handling är ett beteende som hotar eller skadar en själv eller andra. Det kan handla om fysiskt våld men lika bra kan det också vara ord som sårar. Det är inte fel att vara arg men det är fel att bete sig aggressivt mot andra.

Det kan finnas en massa olika bakomliggande orsaker till aggressivt beteende. Om en människa har upplevt misslyckanden, osäkerhet eller rädsla kan hen lätt misstolka andra fel och uppleva omgivningen som fientlig. Hen kan ha upplevt ondska så många gånger att man tappat förtroende för det goda. Med ett aggressivt beteende försöker hen skydda sig själv och förhindra att illamåendet inuti förvärras.

Rötterna till ett aggressivt beteende kan finnas i barndomen. Ett barn kan ha lärt sig att man får förmåner man önskar med att vara aggressiv. Då kan aggression vara medveten elakhet, mobbning, och skadegörelse. Målet är då att få makt, vinst eller övergrepp av den andra. Bakomliggande orsak till ett aggressivt beteende kan också vara att ett barn utsatts för våld eller annan misshandel i familjen.

Det är viktigt att söka hjälp för aggressivt beteende, eftersom beteendet kan allvarligt skada andra och äventyra sin egen tillväxt och utveckling.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top