Hoppa till innehållet

Inre tal

Har du någonsin funderat över vilket tonfall du tilltalar dig själv med? Kräver du av dig själv att du ska vara perfekt? Är du mild och uppmuntrande mot dig själv eller kanske snarare brutalt kritisk? Om du har för vana att alltid kritisera dig själv, ditt beteende eller ditt sätt att tänka finns det goda skäl att stanna upp för att reflektera över detta.

Sättet på vilket du talar med dig själv kan vara mycket sårande och skadligt. Psykiskt våld som riktar sig mot en själv är en vanlig form av våld. Det kan till exempel vara frågan om att betrakta sig själv som värdelös, underskatta sig själv, vara överdrivet självkritisk eller inte kunna vara nådig mot sig själv. Sådant kan ske medvetet, men man kan också vara omedveten om vad man egentligen gör. Det kritiska inre talet kan pågå nästan oavbrutet.

Genom att bekanta sig med och bli medveten om det egna inre talet blir det möjligt att reflektera över var inre tal som skadar en själv har sitt ursprung. Fundera på detta utifrån följande frågor:

  • Vems röst är det egentligen du hör inom dig i de stunder du klandrar dig själv?
  • Kan du ha lärt dig det sättet att tilltala dig själv på av någon i din näromgivning?

I vissa fall kan inre tal som klandrar och nedvärderar dig själv spåras till något som någon annan sagt till dig under livets gång.

När du blir mer medveten om tankemönster och inre tal som skadar dig själv kan du börja öva på att ifrågasätta dessa. Föreställ dig hur du skulle reagera om en god vän eller annan närstående berättade för dig att han eller hon hade sådana tankar om sig själv. Det är möjligt att tona ner sin inre kritikers röst, och det är möjligt att få hjälp av andra med detta.

Var inte ensam med dina tankar!

Vänd dig till Barn- och ungdomstelefonen

Artikeln är gjord i samarbete med teamet Keijun-varjo från Maria akademin. 

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top