Hoppa till innehållet

Min vän är deprimerad

“Vad om han gör något åt sig själv…”

  • Prata med din vän.
  • Berätta finkänsligt att du är orolig för vännen. Du kan till exempel säga, “Jag är orolig för dig och jag vill hjälpa dig. Mår du dåligt? Jag tycker det verkar som så eftersom… Jag bryr mig om dig, och jag vill att du ska må bra.”
  • Det är bra att påminna vännen om att man kan få hjälp att tillfriskna från depression.
  • Hänvisa din vän till en skolhälsovårdare, skolpsykolog, kurator eller läkare. Du kan erbjuda dig att gå med som stöd.
  • Dela dina bekymmer om din vän med din väns föräldrar eller någon annan trygg vuxen och be om hjälp om din vän vägrar att söka hjälp.
  • Kom ihåg ditt eget välbefinnande! Det är inte ditt ansvar att bota din vän, även om du kan lyssna på hen och hjälpa hen att hitta hjälp.

Vännen själv kanske inte inser att hen lider av depression. Det lönar sig ändå att ingripa. I sällskap av en deprimerad vän kan man uppleva känslor av irritation, förvirring och oro. Det kan kännas som att man bara skulle vilja säga att den andra ska piggna till lite, men det leder oftast ingenstans.

Det är bra att prata med vännen om du är orolig för hens dysterhet, tystnad och tillbakadragenhet. Utåt sett kan depression också se ut som uttryckslöshet.

Om en vän talar om sin egen eller andras död i en positiv ton mår hen inte bra. Då man talar om att skada sig själv eller andra är det ett tydligt tecken på psykiska problem, och då är det bäst för alla att berätta för vännens föräldrar eller en annan trygg vuxen om det. Det är bra att besöka och fortsätta erbjuda sitt sällskap åt en deprimerad vän även om hen inte själv är så sällskaplig av sig. Det visar vännen att hen fortfarande är viktig.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top