Hoppa till innehållet

Tips för blyga stunder

Då man känner att blygheten och nervositeten är kraftig lönar det sig att ta små steg för att övervinna dem. Hälsa på busschauffören, kassabiträdet i butiken, grannen, en bekant kompis i skolans korridor eller kommentera något i en gruppdiskussion. Då det börjar kännas lättare kan du hitta på nya utmaningar att uppfylla. Det är viktigt att tacka sig själv och ge sig själv bra feedback redan för att man försökt. Då man lyckas med små utmaningar och situationerna blir alltmer bekanta ökar också självförtroendet.

Många som känner sig blyga kan ha svårt att hitta nya vänner. Då man träffar nya eller främmande människor till exempel i skolan eller i en hobby lönar det sig att börja med att se den andra i ögonen, le och hälsa. Med att titta en annan person i ögonen och med att hälsa signalerar man den andra personen att man är intresserad och vill vara i sällskap. O andra sidan kan andra ha lättare att ta kontakt med dig då det redan tagits kontakt från din sida. Blickar och leenden har en stor makt.

Det är bra att komma ihåg att alla människor är nervösa för att träffa människor ibland.

I en situation där man måste diskutera kan man i lugn och ro vänta och se på vilket sätt den andra närmar sig och vad hen frågar. Svara kan man också helt i lugn och ro. Man kan också fundera färdigt några allmänna diskussionsämnen som man kommer i gång med.

Några exempel på allmänna diskussionsämnen:

  • Skolämnen. ”Hur gick ditt prov i modda?”
  • Hobbyer. ”Hurdana korgbollsträningar har du?”, ”Vad tycker du om att göra?”
  • Evenemang, händelser eller andra aktuella saker man sett läst eller hört. ”Vad gjorde du under veckoslutet?”, ”Hur gillade du gårdagens temadag?”
  • Ibland kan äkta beröm få i gång en diskussion och bryta isen.

Att berätta om sin blyghet eller nervositet för en person man litar på som till exempel en kompis eller förälder lättar oftast på det egna måendet. Hemma kan man till exempel be en vuxen om stöd med att sköta saker som orsakar nervositet hos en. I skolan kan man vara i närhet av sina kompisar och be hjälp av kompisen i en ny och spännande situation. Oftast vill människor hjälpa och vet när och till vad de behövs.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top