Hoppa till innehållet

Vad kan orsaka depression?

Depression uppstår vanligtvis under en längre tid. Det finns ingen enskild orsak till depression och ingen specifik typ av person som är mer benägen att insjukna i depression. Det finns inte alltid en tydlig orsak till att man insjuknar heller. Depression kan orsakas av sorg, oro eller erfarenheter av misslyckande. Olika ärftliga faktorer och livserfarenheter kan ge anlag för att insjukna i depression. Det finns också många människor som aldrig går igenom depression, även om de levet under svåra förhållanden och upplevt mycket motgångar.

  • Att förlora någon nära. Den allvarligaste och smärtsammaste förlusten är förlusten av en förälder, till exempel en mammas eller pappas död. Vanligare är dock föräldrarnas skilsmässa.
  • Ibland kan en svår separation överraska en i något skede av livet och orsaka depression.
  • Svårigheter eller misslyckanden i livet. Erfarenheter av misslyckande och stora svårigheter i livet kan förstärka en känsla av hopplöshet i förhållande till den egna framtiden och därmed ge anlag för depression.
  • Överdrivna externa och interna krav på hur bra man ska vara och hur bra man ska göra saker för att vara nöjd med sig själv. Kraven kan vara orimliga och orsaka känslor av hopplöshet.
  • Att bli mobbad. Ibland är upplevelsen av ensamhet eller känslan av att man är sämre än andra som orsakats av mobbning så permanent och djup att det utlöser depression.
  • Dåliga erfarenheter med människor kan lämna ett märke på sättet man tänker. Man kan börja tänka på olika situationer som hotfulla och dåliga, alla människor som opålitliga och sig själva som konstant dålig. Man känner sig nere och hopplös.
  • Andra psykiska- och hälsoproblem kan öka risken för depression.
  • Atmosfären i ett barndomshem, som till exempel brist på närhet och trygghet. Det kan vara att man inte i hemmet uttrycker vare sig positiva eller negativa känslor, eller att man hemma kräver orimligt mycket av en eller att föräldrarna använder droger eller är våldsamma.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top