Hoppa till innehållet

Ätstörningar

Att man någon gång hetsäter eller är på en veckas diet räknas inte ännu till en ätstörning. Beteendet blir en störning då man konstant tänker på ätandet eller oviljan att äta och det börjar störa det vardagliga livet. Människor av alla slag och storlekar kan utveckla en ätstörning. En ätstörning kan orsakas av många saker, såsom det omgivande samhällets ideal, kvaliteten på nära relationer och biologiska faktorer. För tillfället lider cirka 2% av befolkningen av allvarliga ätstörningar.

De mest kända ätstörningarna är:

  • Anorexia nervosa (självsvält)
  • hetsätningsstörning BED
  • Bulimia nervosa (hetsätning)

Tankar som har att göra med ätande, tränande eller kontrollerande av den egna kroppen kan vara sätt att undvika illamående, rädslor och känslomässiga knutar. Att kontrollera ätandet och att ha en kontroll över den egna kroppen kan för den insjuknade vara ett sätt att avlägsna tankar som får en att må dåligt och ge en känsla av självkontroll och livskontroll. Ätstörningar är allvarliga sjukdomar och hjälp för sjukdomen är bra att få så snabbt som möjligt.
En ätstörning utgör alltid ett allvarligt hot mot hälsan. Ätproblemen börjar ofta med en vilja att gå ner i vikt. Prestationsångest, stress, överdrivet hälsointresse eller strävan efter viktminskning kan orsaka en känsla av skuld i samband med ätande, vilket i sin tur kan orsaka en ätstörning.

Ibland kan den förvrängda västerländska skönhetsidealen bidra till att utlösa en ätstörning.

Det kan vara svårt att identifiera en ätstörning, eftersom en person med en ätstörning kan se ut att må bra. Till exempel syns inte en ätstörning alltid i hur man presterar i skolan och hobbyer och allt kan se ut att fortsätta som vanligt trots sjukdomen.

En person som lider av en ätstörning är oftast inte medveten om sin sjukdom och ser inte några problem med sin situation. En person som lider av en ätstörning behöver alltid professionell hjälp. Att tillfriskna från en ätstörning kan ta tid men är fullt möjligt.

Relaterade länkar

Hjälp och stöd

Delta

Back to top