Mitä tehdä, jos huomaa kiusaamista?

Kiusaaminen tarkoittaa sitä, että jotakuta kohdellaan loukkaavasti niin, että hän ei pysty puolustautumaan. Erityisesti kun tällaiset loukkaavat teot, kuten nimittely, ulkopuolelle jättäminen, ilkeät kommentit, ilmeet tai eleet ym. toistuvat, puhutaan kiusaamisesta. Mitä sitten toinen oppilas voi tehdä koulussa, jos huomaa kiusaamista? Mitä itse todennäköisimmin tekisit seuraavissa tilanteissa?

Lue rauhassa jokainen vaihtoehto ensin läpi ja vastaa vasta sen jälkeen. Useat vastausvaihtoehdot voivat olla oikein, mutta voit valita vain yhden vastausvaihtoehdon.

1. Luokkakaveriasi kiusataan välitunnilla. Rinnakkaisluokan oppilaat nimittelevät häntä ohi kulkiessaan. Mitä seuraavista todennäköisimmin tekisit?

Useimmat kiusatuksi tulleet sanovat, että sillä on suuri merkitys, että joku toinen nuori huomaa ikävän kohtelun. Viereen menemisestä tai jonkinlaisesta asiaan puuttumisesta oli ollut tutkimusten mukaan useimpien kiusattujen mielestä apua. Joskus on vaikeaa tehdä mitään, jos tilanne esimerkiksi näyttää pelottavalta, tai itse pelkää tulevansa nimitellyksi, jos menee puolustamaan huonosti kohdeltua. Kannattaa silti miettiä, voisiko rohkaista mielensä ja tehdä jotain, esimerkiksi puhua kiusatuksi tulleen kanssa edes jälkeenpäin, ja osoittaa, että ei ollut samaa mieltä kiusanneiden kanssa.

Aiheeseen liittyvät

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea