Mitä tehdä, jos huomaa kiusaamista?

Kiusaamista? Roustaamista? Ilkeitä kommentteja? Läppää? Toiselle naureskelua?  Tönimistä tai lyömistä? Muuta satuttamista?

Selän takana puhumista? Tahallaan ulkopuolelle jättämistä? Bännäämistä luokan tai kavereiden viestiryhmästä?

Kun huomaa kiusaamista, siihen voi puuttua monella tavalla. Mitä itse todennäköisimmin tekisit seuraavissa tilanteissa?

Vastaa testiin. Useampikin vaihtoehto voi olla oikein, mutta voit valita vain yhden vastausvaihtoehdon.

0%

1. Luokkakaveriasi kiusataan välitunnilla. Rinnakkaisluokan oppilaat nimittelevät häntä ohi kulkiessaan. Mitä seuraavista todennäköisimmin tekisit?

Valitse 5 oikeaa vastausta

Oikea! Väärä!

Useimmat kiusatuksi tulleet sanovat, että sillä on suuri merkitys, että joku toinen nuori huomaa ikävän kohtelun. Viereen menemisestä tai jonkinlaisesta asiaan puuttumisesta oli ollut tutkimusten mukaan useimpien kiusattujen mielestä apua. Joskus on vaikeaa tehdä mitään, jos tilanne esimerkiksi näyttää pelottavalta, tai itse pelkää tulevansa nimitellyksi, jos menee puolustamaan huonosti kohdeltua. Kannattaa silti miettiä, voisiko rohkaista mielensä ja tehdä jotain, esimerkiksi puhua kiusatuksi tulleen kanssa edes jälkeenpäin, ja osoittaa, että ei ollut samaa mieltä kiusanneiden kanssa.

2. Huomaat, että yksi oppilas jätetään aina viimeiseksi, kun luokassa tehdään ryhmiä. Kukaan ei muutenkaan tunnu puhuvan hänelle. Mitä seuraavista todennäköisimmin tekisit?

Valitse 4 oikeaa vastausta

Oikea! Väärä!

Yksin jättäminen satuttaa. Joskus käy niin, että joku ei oikein löydä paikkaansa ryhmässä, tai muut sulkevat häntä ulkopuolelle joko tahallaan tai ymmärtämättään. Tällainen käyttäytyminen ei lopu, jos ei joku ala juttelemaan ja ottamaan häntä mukaan ihan tavallisiin asioihin. Kannattaa miettiä, millaisista asioista voisi jutella vaikka ihan ohimennen. Pienillä ystävällisillä kommenteilla, kuulumisten kysymisellä ja hymyllä pidämme toisiamme mukana ryhmässä.

3. Huomaat, että käytävällä tönitään ja potkitaan jotakuta. Sinusta näyttää, että hän ei pysty puolustautumaan. Mitä seuraavista todennäköisimmin tekisit?

Valitse 3 oikeaa vastausta

Oikea! Väärä!

Väkivaltaa ei pidä hyväksyä. On tärkeää pysäyttää tilanne. Huutaminen voi pysäyttää tekijät. Aikuisia tarvitaan tilanteen selvittelyyn. Lyömisessä ja potkimisessa kyse voi olla myös rikoksesta, ja koulun aikuiset harkitsevat poliisin kutsumista paikalle. Huonoin vaihtoehto on olla tekemättä mitään.

4. Huomaat, että muutama tyttö ilmeilevät jatkuvasti väheksyvästi eräälle luokan pojista. Sinusta näyttää siltä, että he viestittävät ilmeillään ja eleillään, että poika ei tajua mitään, hänellä on huonot vaatteet ja että tytöt eivät halua häntä samaan ryhmään. Kun huomaat, että tämä toistuu, rupeat ihmettelemään, miksi he tekevät noin. Mitä seuraavista todennäköisimmin tekisit?

Valitse 3 oikeaa vastausta

Oikea! Väärä!

Joskus kiusaaminen on sanatonta viestintää. Ilmeillä ja eleillä voidaan viestiä hyväksymistä tai vastaavasti halveksuntaa ja vähättelyä. Se voi tuntua tosi pahalta. Siihen voi myös olla vaikeaa puuttua, koska on vaikea edes kuvailla, mitä tilanteessa tapahtuu. On tärkeää, että ryhmässä muut osoittavat, että ovat kiinnostuneita henkilöstä, joka joutuu tällaisen sanattoman väheksymisen kohteeksi. Mukaan ottamisella ja myönteisellä palautteella voi tehdä paljon. Kiusaava ilmeily saattaa vähentyä, kun sen yleisö vähenee.

Mitä tehdä, jos huomaat kiusaamista? -testi
Kiitos pohdinnoistasi

Kiusaamiseen puuttuminen ei ole ihan helppoa, mutta hyvä kun olet miettinyt asiaa. Kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku joutuu toistuvasti loukkaavan kohtelun tai kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai useampia. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, ulkopuolelle jättämistä, ilkeitä puheita – mitä tahansa sellaista, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Kiusaaminen aiheuttaa kiusatuksi tulleelle ahdistusta ja masennusta ja jopa terveyteen vaikuttavia haittoja. Siksi kiusaamista ei saa hyväksyä, vaan sen, joka huomaa kiusaamista, tulee puuttua siihen tai kertoa aikuiselle. Kiusaamistilanne ei ole tasa-arvoisten ja yhtä voimakkaiden nahistelua, vaan kiusattu on alakynnessä ja puolustuskyvytön. Kiusaajalla on enemmän valtaa ja hän käyttää sitä väärin. Joskus kiusaaminen täyttää laeissa rikokselle asetetut tunnusmerkit. Muun muassa kunnianloukkaukseen, laittomaan uhkaukseen, lievään pahoinpitelyyn ja pahoinpitelyyn liittyviä lakipykäliä voidaan soveltaa kiusaamisen yhteydessä. Myös kiusaajan rikoskumppanina, avunantajana ja yllyttäjänä toimiminen ovat lain mukaan rangaistavia tekoja. Jos siis huomaat kiusaamista, juttele sen kanssa, jota arvelet kiusattavan. Kysy, tarvitsisiko hän apua asian ottamiseen puheeksi aikuisten kanssa.

Kun huomaa kiusaamista, on tärkeää tehdä edes jotain. Voi esimerkiksi pyytää kiusaajia lopettamaan, mennä kiusatun viereen tai kutsua aikuinen apuun. Jos ei uskalla heti puuttua, niin siitäkin on apua, että edes jälkeenpäin kysyy, tarvitsisiko kiusatuksi tullut apua. Tai jos on itse tullut osallistuneeksi kiusaamiseen, asia kannattaa selvittää, pyytää anteeksi ja varmistaa, että ei itse enää jatka kiusaamista.

Aiheeseen liittyvät

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu