Siirry sisältöön

Mitä MLL tarjoaa nuorille?

Nuortennetin toimittajat ovat 13–25-vuotiaita nuoria, jotka toimivat netissä edistäen yhteisöllisyyttä, auttaen muita nuoria ja nostaen puheenaiheeksi nuoruuteen liittyviä asioita. Toiminta voi olla esimerkiksi mediatuotosten ideointia ja toteutusta Nuortennettiin, vastaamista Nuortennetin keskustelupalstan viesteihin, toimimista sosiaalisessa mediassa ja paikallisen toiminnan suunnittelua ja toteutusta.

Toimintaan osallistumalla saa arvokasta kokemusta vapaaehtoistyöstä ja uusia ystäviä. Samalla pääsee vaikuttamaan MLL:n nuorisotyöhön sekä nuorten kuvaan mediassa. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen voi lisäksi hyödyttää opiskelupaikkaa tai töitä hakiessa.

Hienoa, että olet tukioppilas! Olet tärkeä lenkki 11 000 tukioppilaan ketjussa. Jotta löytäisit uusia ideoita ja saisit tukea tukioppilaana toimimiseen, MLL on tehnyt Tukioppilaiden omat sivut. Sivustolta löytyy myös tietoa tukioppilastoiminnasta kiinnostuneille.

Tukioppilaat ovat 8.–9.-luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.

Tukioppilastoiminnan jälkeen voit toimia toisen asteen oppilaitoksessa tutorina. Tutortoiminta on vertaistukea, jossa edistetään opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia. Tutorit opastavat, neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa sekä oppilaitoksen toimintaan. Lisäksi tutorit voivat tuoda opiskelijanäkökulmaa koulun sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa, he voivat esitellä koulua esimerkiksi messuilla tai ohjata harrastetoimintaa.

Leikkiminen on hyvää kevennystä ja leikit kannattaakin valita huolella tilanteen ja ryhmän tarpeiden mukaan. Tukioppilaille ja tutoreille suunnattu Leikkipaikka on hyvä väline ryhmäytystä, osallistamista, kummitunteja ja välituntitoimintaa silmällä pitäen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokursseja järjestetään vastuuntuntoisille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa lapsia. Lastenhoitotehtävissä voi toimia 16 vuotta täytettyään ja siitä maksetaan palkkaa.

Lastenhoitokurssille osallistuva saa valmiuksia toimia hoitajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnassa tai kurssin voi suorittaa hankkiakseen lisätietoa lasten kanssa toimimisesta. Lastenhoitokurssi sisältää harjoittelun perheessä.

Kerro ideastasi MLL paikallisyhdistykselle ja ehdota, miten toteuttaisitte sen. MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät esimerkiksi kahviloita, leirejä, kerhoja, retkiä nuorille. Useissa yhdistyksissä voi myös toimia esimerkiksi apuohjaajana lasten kerhoissa.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

[helpful]
Back to top