Siirry sisältöön

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus 

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Laajennetun oppivelvollisuuden voimaan astumisen yhteydessä toisen asteen opinnot muuttuivat maksuttomiksi.

Mitkä kuuluvat maksuttomuuden piiriin?

  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opintojen suorittamiseksi tarvittava tietokone sekä mahdollinen laskin tai laskinlisenssi
  • työvälineet, -asut ja -aineet, esimerkiksi turvavaatteet, suojavaatteet ja työkengät
  • ammatillisessa koulutuksessa säädösperusteiset luvat ja pätevyydet kuten ajoluvat, hygieniapassi, kasvinsuojelututkinto ja vesityökortti sekä työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, kuten työturvallisuuskortti, ensiapukortti tai tulityökortti, jotka ovat välttämättömiä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksissa tai osaamistavoitteissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi
  • ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta, myös hylättyjen uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin koulumatkat ilman omavastuuosuutta
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkustuskustannukset.

(Lähde: Opetushallitus 2022)

Elämisen rahoittaminen opintojen aikana

Kansaneläkelaitoksesta (Kela) saa tietoa opintotuesta. Nuori voi saada opintotukea Kelasta esimerkiksi lukio- ja ammattikouluopintojen ajaksi. Opintotuki sisältää esimerkiksi opintorahan. Lisäksi, jos asuu yksin, voi saada asumislisää. Nuoren opintotuen suuruus riippuu usein siitä, mitkä ovat omat ja vanhempien tulot. Kannattaa tutustua Kelan nettisivuihin ja sähköisiin palveluihin siellä. Opintolaina on myös vaihtoehtona opintojen ajan elämisen rahoittamiseen. Valtio takaa opintolainan ja se maksetaan opintojen jälkeen takaisin korkojen kera. Voit hakea opintolainan valtiontakausta Kelalta opintotukihakemuksesi yhteydessä.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top