Siirry sisältöön

Asevelvollisuuden suorittaminen

”Aluksi mua jännitti todella paljon armeijaan lähteminen, mut sit tajusin, et kaikki muutkin on ihan yhtä pihalla jutuista kun minäkin. Ihan turhaan siis stressasin etukäteen.”

 • Jos opiskelet tai olet saanut opiskelupaikan, opiskelua voi miltei aina lykätä varusmiespalveluksen jälkeiseksi ajaksi. Keskustele asiasta oppilaitoksesi henkilökunnan kanssa.
 • Jos olet töissä, kerro varusmiespalveluksen alkamisesta ja loppumisesta pomollesi viimeistään kaksi kuukautta aikaisemmin. Älä katkaise työsuhdetta palveluksen takia.
 • Suunnittele raha-asiasi. Rahaa on hyvä säästää ennen varusmiespalvelusta, jos mahdollista.
 • Fyysisen kunnon kehittäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen palveluksen aloittamista. Tämä auttaa sinua jaksamaan paremmin armeijan ruumiillisia harjoituksia.
 • Jos asut omillasi ennen armeijan aloitusta, voit hakea Kelalta sotilasavustusta. Klikkaa lisätietoja alta.
 • Varusmiespalvelukseen astuessa ei voi tietää kuinka kauan oma palvelus kestää. Palvelusaikojen kesto on joko 165, 255 tai 347 päivää. Kannattaa varautua olemaan siellä vuosi.
 • Puolustusvoimien sivuilta löydät oppaita varusmiehen elämään.
 • Millainen palvelustehtävä sinua varusmiespalveluksessa kiinnostaisi? Sotilaspoliisi, tykkimies, kirjuri, lääkintämies? Olisiko tehtävästä hyötyä tulevaa ammattiasi ajatellen? Nämä kannattaa miettiä valmiiksi kutsuntoja varten ja esittää toive kutsunnoissa.
 • Mihin päin Suomea haluaisit mennä suorittamaan armeijan? Lähelle kotiasi vai kauemmas?
 • Muista, että kaikki asiat tullaan opettamaan sinulle todella hyvin ennen kuin sinulta odotetaan niiden osaamista. Eli älä turhaan jännitä varusmiespalveluksen aloittamista!
 • Saat päivärahaa pankkitilillesi kahden viikon välein. Päivärahaa maksetaan palvelusajan pituuden mukaan (mitä pidempi aika, sitä enemmän rahaa).
 • Vapaa-aikana on tarjolla paljon toimintaa kuten liikuntaa ja erilaisia kerhoja. Joskus on hienoa vain jutella armeijakavereiden kanssa Sotilaskodissa ja ostaa sieltä kahvia ja hillomunkkeja.
 • Sosiaalikuraattorilta saa apua samalla tavalla kuin koulukuraattorilta. Hän auttaa kaikenlaisissa huolissa, kuten kaverisuhteissa, ahdistuneisuudessa tai armeijaan liittyvissä huolissa. Hän on vaitiolovelvollinen.
 • Sotilaspastorilta voit saada hengellistä ja henkistä tukea ja hän voi auttaa sinua kirkollisissa asioissa. Hänelle puhutut asiat ovat täysin luottamuksellisia eli hän ei kerro niitä eteenpäin.

”Mä en halunnut mennä armeijaan, koska se on vastoin mun periaatteita.”

Kaikki asevelvolliset eivät käy armeijaa. Tähän voi olla syynä esimerkiksi oma maailmakatsomus, eettiset tai uskonnolliset syyt. Myös terveydelliset syyt voivat johtaa siihen, että asevelvollinen ei käy armeijaa.

Mikäli asevelvollisen vakaumus estää varusmiespalveluksen suorittamisen voidaan hänet määrätä siviilipalvelusvelvolliseksi. Siviilipalvelukseen voi hakea kutsunnoissa, niiden jälkeen tai varusmiespalveluksen aikana. Siviilipalvelukseen haetaan hakemuksella, johon voi merkitä toivomansa ajankohdan siviilipalveluksen alkamiselle.

Siviilipalvelus alkaa kuukauden pituisella koulutusjaksolla siviilipalvelukeskuksessa. Koulutusjaksoja järjestetään 12 kertaa vuodessa. Tämän jälkeen palvelus jatkuu 11 kuukauden mittaisella työllä siviilipalvelulaitoksessa. Tällainen laitos voi olla esimerkiksi kunnan laitos (kuten kirjasto tai päiväkoti), evankelis-luterilaisen tai ortodoksikirkon laitos tai yleishyödyllinen säätiö, yhdistys tai järjestö.

Palveluspaikka hankitaan itse. Suomessa on noin 1 800 siviilipalveluspaikkaa. Jos sopivaa paikkaa ei löydy, siviilipalveluskeskus voi auttaa paikan etsimisessä.

Ennen siviilipalvelukseen lähtemistä kannattaa asiasta kertoa työnantajalle tai opiskelupaikalle. Heidän kanssaan voi sopia palvelusajan jälkeisestä ajasta. Palveluksen ajalta maksetaan päivärahaa, mutta jos mahdollista, rahaa on hyvä säästää etukäteen.

Pohdittavaksi

 • Jos haluat suorittaa siviilipalveluksen, mikä palveluspaikka olisi hyvä? Haluatko työskennellä ihmisten parissa, kirjastossa, järjestössä, omassa kirkossasi? Mikä voisi olla tulevan ammattisi kannalta hyödyllinen kokemus? Vai kannattaisiko kokeilla täysin uutta alaa?

Totaalikieltäytyjät tarkoittavat asevelvollisia, jotka kieltäytyvät suorittamasta varusmies- tai siviilipalvelusta. He voivat esimerkiksi vastustaa asepalvelusta yleensä tai siviilipalveluksessa huomaamiaan vääryyksiä. Totaalikieltäytyjät tuomitaan enintään 181 vuorokaudeksi vankilaan. Totaalikieltäytymisestä ei seuraa rikosrekisterimerkintää.

Varusmiespalveluksesta voidaan vapauttaa terveydellisistä syistä lääketieteellisen diagnoosin perusteella.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top