Siirry sisältöön

Asevelvollisuus

Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen. Asevelvollisuus alkaa sinä vuonna kun täyttää 18 vuotta ja loppuu sen vuoden lopussa kun täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuus alkaa kutsunnoilla ja siihen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus.

Asevelvollisuuden voi suorittaa myös siviilipalveluksena. Varusmiespalveluksen voi suorittaa myös aseettomana palveluksena. Tällöin henkilö ei halua vakaumuksensa, kuten uskonsa, vuoksi suorittaa armeijaa asetta kantaen. Hänelle ei opeteta aseiden käsittelyä tai käyttöä. Varusmiespalveluksesta voi myös saada vapautuksen terveydellisistä syistä.

Kutsunnat ovat puolustusvoimien järjestämä tilaisuus, jossa annetaan tietoa ja ohjausta varusmiespalveluksen suorittamiseen liittyen. Siellä myös tarkastetaan henkilön terveys. Kutsuntoihin kutsutaan kirjeellä yleensä ne, jotka täyttävät sinä vuonna 18 vuotta. Kutsunnoissa kuunnellaan henkilön toivomukset varusmiespalveluksen suorittamisesta ja tehdään ratkaisu varusmiespalveluksen aloittamisajankohdasta ja palveluspaikasta. Kutsunnoissa asevelvollinen voidaan myös määrätä siviilipalvelusvelvolliseksi tai vapauttaa rauhanajan palveluksesta terveydentilan perusteella. Kutsunnat pidetään joka vuosi elo-joulukuussa ja niihin täytyy lain mukaan osallistua.

  • Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen saa hakea nainen, joka on 18–29-vuotias Suomen kansalainen. Hänen terveytensä ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien tulee olla sellaisia, että ne sallivat asepalveluksen suorittamisen.
  • Nainen saa hakea samoihin tehtäviin kuin mieskin.
  • Nainen ei saa juuri erilaista kohtelua armeijassa kuin mies. Varuskunnissa naisille on omat tuvat. Tosin tästäkin ollaan ehkä luopumassa käynnissä olevan kokeilun jälkeen. Leireillä, sotaharjoituksissa ja merivoimien sota-aluksilla ei järjestetä erillistä majoitusta.
  • Palveluksen suoritettuaan naiset kuuluvat reserviin ja osallistuvat kertausharjoituksiin samalla tavalla kuin miehet.
  • Mitä arvoja ja maailmankatsomuksia sinulla on? Miten omat arvosi sanovat maanpuolustamisesta?
  • Mitä hyviä ja huonoja puolia armeijan suorittamisessa voi olla?
  • Mitä hyviä ja huonoja puolia siviilipalveluksen suorittamisessa voi olla?

Aiheeseen liittyvät

Lue lisää

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top