Siirry sisältöön

Sukupuolen kokemus

Sukupuoli ei ole joko tai vaan sekä että. Sukupuoli on monimuotoinen, ja sillä on monia ilmenemistapoja. Sukupuoli on biologinen, juridinen, sosiaalinen, psyykkinen ja aistittava kokemus. Yksilöllinen kokemus omasta sukupuolesta on osa ihmisen minäkuvaa ja sukupuoli-identiteettiä.

Biologinen sukupuoli muodostuu geneettisestä, anatomisesta ja hormonaalisesta sukupuolesta.

Sosiaalinen sukupuoli sisältää kokemukselliset, persoonalliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja juridiset ominaisuudet. Millainen kokemus ihmisellä on sukupuolestaan, on oleellista. Sosiaalisen sukupuolen ilmentäminen näkyy esimerkiksi rooleissa, pukeutumisessa ja eleissä. Sosiaalinen sukupuoli on ihmisen oma tapa tehdä itsensä sukupuoliseksi. 

Juridinen sukupuoli muodostuu nimestä ja henkilötunnuksesta. 

Me omaksumme tilanteita ja asioita koko kehollamme. Kehon kokemukset, hyvät sekä huonot, vaikuttavat joko tietoisesti tai tiedostamatta käsityksiin omasta miehisyydestä tai naisellisuudesta. Keho tuntee ja kokee asiat ja tilanteet sellaisenaan. 

Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse siitä, keihin ihminen tuntee vetovoimaa emotionaalisesti ja/tai eroottisesti. Määrittelyn perustana on sekä oma että toisen henkilön sukupuoli.  Seksuaalinen mielenkiinto ja halu voivat muuttua iän, elämänkokemuksen ja itsevarmuuden myötä. Ihminen voi joustaa seksuaalisessa suuntautumisessaan. On hyvä tarkastella omaa joustavuuttaan kaikessa rauhassa. 

Lähde: Duodecim terveyskirjasto 2018 (Viitattu 2023) 

Seta ry:n Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen verkkosivuilla on laajasti tietoa sukupuolesta ja sukupuolen moninaisuudesta, ja erilaisista sanoista, joilla sukupuolta voi jäsentää ja hahmottaa. 

Lue lisää 

[helpful]

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top