Siirry sisältöön

Sukupuoli ja tasa-arvo

Suomessa ajateltiin usean vuosikymmenen ajan, että on vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Sukupuoli määrättiin syntymähetken jälkeen kehon piirteiden perusteella, ja se vaikutti moneen asiaan elämän varrella, esimerkiksi lainsäädännön kautta. Tämä ei ole vielä kaukaista historiaa Suomessa, sillä tänäkin päivänä sukupuoli määritellään samalla tavoin syntymähetkellä.

Nyt ajattelu on kuitenkin muuttumassa ja ymmärretään, että sukupuoli ei ole näin yksinkertaisesti jaettavissa kahteen luokkaan. Tämä näkyy esimerkiksi Suomen tasa-arvolaissa, jossa säädetään, että sukupuoleen liittyy myös sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan tapoja, joilla ihminen ilmaisee sukupuoltaan, esimerkiksi käyttäytymisen tai pukeutumisen kautta. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan kokemusta omasta sukupuolesta.

Tasa-arvolaissa säädetään, että ketään ei saa syrjiä kehon piirteiden, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun takia. Laki velvoittaa myös esimerkiksi kouluja huolehtimaan tasa-arvoisesta kohtelusta, riippumatta henkilön sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top