Siirry sisältöön

Sukupuolen moninaisuus

Tällä hetkellä sukupuolen moninaisuuden parissa työskentelevät asiantuntijat esittävät, että sanalla sukupuoli tarkoitetaan isoa kokonaisuutta, johon kuuluu muun muassa fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien kokonaisuus muodostaa laajan ja moninaisen kirjon, jota on haastava jakaa rajattuihin luokkiin, esimerkiksi poikiin ja tyttöihin. Tällaisessa kahteen luokkaan perustuvassa, eli binäärisessä jaottelussa kaikki ihmiset, ja kaikki erilaisten ominaisuuksien kokonaisuudet eivät tule huomioiduksi.

Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaankin sitä moninaisuuden kirjoa, joka näistä ominaisuuksista syntyy.

Sukupuolen moninaisuuteen liittyviä identiteettejä on monia 

Jokaisella on oikeus määritellä oma sukupuolikokemus ja ilmaista sitä.

Androgyyni on ihminen jossa on sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä. Hän saattaa määritellä itsensä mieheksi, naiseksi vai vaikkapa muunsukupuoliseksi.

Cis-ihminen on henkilö, joka on tyytyväinen hänelle syntymähetkellä määriteltyyn sukupuoleen. Cis on vastakohta sanalle trans.

Gender-fluid on henkilö jonka sukupuolessa ja sen ilmaisussa on joustavuutta ja liukumaa.

Gender queer on henkilö joka voi esimerkiksi olla mies-nais -jaon ulkopuolella, mutta ei halua määritellä sukupuoltaan sen tarkemmin.

Ei-binääri (non-binary) on henkilö,  jonka sukupuoli ei sovi kaksinapaiseen nainen–mies -jakoon. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai intersukupuolinen.

Neutri on henkilö jonka sukupuoli-identiteetti, tai tarkempi kuvaus siitä tai kuvaus sukupuolen ilmaisusta, on usein lähellä sukupuolettomuutta tai esimerkiksi kahden sukupuolen välimaastossa.

Muunsukupuolinen on henkilö,  joka voi kokea itsensä sukupuolettomaksi, moni- tai muunsukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, niiden välillä tai ulkopuolella.

Sukupuoleton/asukupuolinen on henkilö joka kokee itsensä sukupuolettomaksi, eikä samastu mihinkään sukupuoleen.

Transgender on henkilö, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Transgender voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai moni- tai muunsukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.

Transihminen on yleiskäsite henkilölle, jonka sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa siihen sukupuoleen liitetyistä odotuksista, johon hänet on syntymähetkellä määritelty.

Transvestisuus tarkoittaa ihmistä, johon kuuluu vahvasti sekä mieheyttä että naiseutta. Transvestiitti kokee yleensä syntymässä määritetyn sukupuolen omakseen, mutta haluaa ajoittain eläytyä toisen sukupuolen rooliin, esimerkiksi käyttäytymisellä ja vaatteilla.

Lähde: Väestöliitto 2023

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top