Siirry sisältöön

Sukupuolen moninaisuus

Tällä hetkellä sukupuolen moninaisuuden parissa työskentelevät asiantuntijat esittävät, että sanalla sukupuoli tarkoitetaan isoa kokonaisuutta, johon kuuluu muun muassa fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien kokonaisuus muodostaa laajan ja moninaisen kirjon, jota on haastava jakaa rajattuihin luokkiin, esimerkiksi poikiin ja tyttöihin. Tällaisessa kahteen luokkaan perustuvassa, eli binäärisessä jaottelussa kaikki ihmiset, ja kaikki erilaisten ominaisuuksien kokonaisuudet eivät tule huomioiduksi.

Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaankin sitä moninaisuuden kirjoa, joka näistä ominaisuuksista syntyy. Monelle ihmiselle jako kahteen eri sukupuoleen tuntuu sopivalta, eli he kokevat syntymähetkellä määritellyt sukupuolen ja siihen liittyvän sukupuolijaottelun tytöiksi ja pojiksi itselleen sopivaksi. Näistä ihmisistä käytetään joskus sanaa sukupuolienemmistö. Kaikki eivät kuitenkaan koe tätä syntymähetkellä tehtyä jaottelua itselleen sopivaksi. Näistä ihmisistä käytetään joskus sanaa sukupuolivähemmistö.

[helpful]

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

[helpful]
Back to top