Siirry sisältöön

Nuortennetin vapaaehtoisten tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1.Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

PL 141 00531 Helsinki 

075 32451 www.mll.fi

2.Yhteyshenkilö

Paula Aalto
paula.aalto(at)mll.fi
050 3096229

3.Rekisterin nimi 

Nuortennetin vapaaehtoisten tiedot.

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedot on kerätty nuortennetin verkostojen ylläpitoon. 

5.Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun niitä tarvitaan verkostojen ylläpitoon.  Tiedot poistetaan 24 kuukauden kuluessa siitä kun henkilö on lopettanut toiminannan. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan tilastointia varten. 

6.Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö 

Nuortennetin toimittamiseen ja moderointiin osallistuvat nuoret. Nimi, postiosoite puhelinnumero,  syntymävuosi. Sähköposti mikäli henkilö on antanut sen. 

7.Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilöiden omat ilmoitukset 

8.Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9.Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.  

10.Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

  1. pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;  
  2. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin  
  3. niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen 
  4. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle 

 11.Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 08.09.2023 

 

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top