Siirry sisältöön

Aggressiivisuus

”Mun sietokyky loppuu just tähän.”

Kun ihminen kokee jonkin asian uhkaavan itseään, voi aggression tunne herätä. Näitä tunteita ovat muun muassa pettymys, kauhu, kateus, raivo ja mustasukkaisuus. Aggression tunteet auttavat ihmistä puolustamaan itseään tai tärkeänä pitämiään asioita. Jos esimerkiksi joku kohtelee meitä huonosti tai ylittää rajojamme, saatamme puolustautua hyvinkin voimakkaasti. Aggressio voi usein näkyä vihana ja suuttumuksena, mutta on tärkeää muistaa, ettei aggression tunne tarkoita väkivaltaa. Tunteet ovat tunteita, eivät tekoja.

Tuhoavana aggression tunne ja viha näkyvät silloin, kun ne puretaan väkivaltana toisiin ihmisiin, esineisiin tai itseensä. Kun tunteen käyttää tarmokkuuteen, toimintaan tai asioiden aikaiseksi saamiseen, tunne on rakentavassa käytössä. Keskeistä onkin, miten aggression tunteita oppii käsittelemään, jotta ne eivät johda aggressiivisiin tekoihin ja käyttäytymiseen.

Nuoren kehitysvaiheessa on luonnollista, että voi syntyä hyvinkin vahvoja aggression tunteita. Voit olla itsekin hämillään omien tunteidesi ja reaktioidesi suuruudesta. Aggression tunteet voivat näkyä ulospäin tai kuohuta sisäisesti muilta piilossa. Sisällä mylläävistä tunteista kannattaa puhua. Kun tunteista oppii keskustelemaan, on helpompi oppia tunnistamaan, nimeämään ja ymmärtämään omia tunteitaan. Silloin niiden hallintakin tulee mahdolliseksi ja löytää keinoja purkaa haastavia tunteita siten, ettei siitä aiheudu kenellekään ikäviä seuraamuksia.

”Mun luokkakaverit naureskelee ringissä… ja ihan saletisti taas mulle. Mä oon niin kyllästynyt tähän. Nyt ne oikein kattoo muhun päin. Nyt ollaan just siinä pisteessä, et mun mitta on ihan täys. Saakeli, mä niin näytän niille. Ja taatusti hymy hyytyy.” – Mara

”Sami kerto välkällä, miten se sähläs köksäntunnilla. Sairaan hauska juttu. Ei voinu ku nauraa. Sit huomasin, et Mara on taas yksin. Voishan se tulla meidän kans juttelee. Huikkasin Maralle, et se vois tulla meidän luo. En tajuu, mikä siihen meni. Yhtäkkiä se lähti juoksemaan ja yritti käydä yhen meidänluokkalaisen kimppuun.” – Jenna

Aggression tunne on eri asia kuin aggressiivinen teko. Aggressiivinen teko on muita tai itseä uhkaavaa tai vahingoittavaa käyttäytymistä. Se voi olla fyysistä väkivaltaa, mutta yhtä lailla se voi ilmetä myös toisen vahingoittamisena sanallisesti tai sosiaalisesti. Ei ole väärin, että suututtaa ja raivostuttaa, mutta on väärin, että käyttäydytään toisia vahingoittavasti.

Aggressiivinen käyttäytymisen taustalla voi olla monenlaisia asioita. Jos ihminen on kokenut paljon epäonnistumisia, turvattomuutta tai pelkoa, hän voi tulkita toiset helposti väärin ja kokea ympäristön vihamieliseksi. Hän on saattanut saada osakseen niin monta kertaa monenlaista pahaa, että luottamus hyvyyteen on horjunut. Aggressiivisuudella hän yrittää suojata itseään ja ehkäistä sisäisen pahan olonsa pahenemista.

Aggressiivisen käyttäytymisen juuret voivat viedä aina lapsuuteen saakka. Lapsi on voinut oppia, että hän saa haluamiaan etuja käyttäytymällä aggressiivisesti. Tällöin aggressio voi ilmetä tahallisena ilkeytenä, kiusaamisena, nolaamisena ja vahingon tekemisenä. Tavoitteena on saada valtaa, hyötyä tai yliote toisista. Aggressiivisen käyttäytymisen taustalla voi olla myös se, että lapsi on perheessään kokenut väkivaltaa tai muuta huonoa kohtelua.

Aggressiiviseen käyttäytymiseen on tärkeä hakea apua, koska tällainen käyttäytyminen saattaa vakavasti vahingoittaa muita ja vaarantaa omaa kasvua ja kehitystä.

[helpful]

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top