Siirry sisältöön

Mikä voi altistaa masennukselle?

”Ei tää ny varmaan minään pisaratartuntana tullu.”

Masennus syntyy yleensä pitkän ajan kuluessa. Ei ole olemassa yhtä syytä masennukselle eikä tiettyä ihmistyyppiä, joka varmemmin sairastuu masennukseen. Aina masennukselle ei edes löydy mitään selvää syytä. Masennuksen taustalla voi olla surua, huolta tai epäonnistumisen kokemuksia. Erilaiset perinnölliset tekijät ja elämänkokemukset voivat altistaa masennukselle. On myös paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan joudu kokemaan masennusta, vaikka he eläisivät rankoissa olosuhteissa ja kokisivat paljon vastoinkäymisiä.

  • Läheisen ihmisen menettäminen. Rajuin ja tuskallisin menetys on vanhemman pysyvä menettäminen, esimerkiksi äidin tai isän kuolema. Yleisempää on kuitenkin vanhempien avioero.
  • Joskus erosuru voi yllättää jossain elämän myöhemmässä vaiheessa ja aiheuttaa masennuksen.
  • Elämässä kohdatut vaikeudet tai epäonnistumiset. Epäonnistumisen kokemukset sekä isot elämässä kohdatut vaikeudet saattavat voimistaa toivottomuuden tunteita suhteessa omaan tulevaisuuteen ja siten altistaa masennukselle.
  • Liian suuret ulkoiset ja sisäiset vaatimukset siitä, miten hyvä pitäisi olla ja miten hyvin pitäisi pärjätä, jotta voisi olla itseensä riittävän tyytyväinen. Vaatimukset voivat olla kohtuuttomia ja aiheuttaa toivottomuuden tunteita.
  • Kiusatuksi joutuminen. Joskus kiusaamisesta johtuva yksinäisyyden tai huonommuuden kokemus on niin pysyvä ja syvä, että se laukaisee masennuksen.
  • Ikävät kokemukset ihmisten kanssa voivat jättää jälkensä ajatusmaailmaan. Silloin voi alkaa pitää erilaisia tilanteita uhkaavina ja pahoina, kaikkia ihmisiä epäluotettavina ja itseään pysyvästi huonona. Mieliala on alavireinen ja toivoton.
  • Muut psyykkiset ongelmat ja terveysongelmat saattavat kohottaa masennuksen riskiä.
  • Lapsuuden kodin ilmapiiri, läheisyyden ja turvallisuuden puute. Voi olla, ettei kodissa ilmaista myönteisiä eikä kielteisiä tunteita tai kodissa vaaditaan kohtuuttomia, vanhemmat käyttävät päihteitä tai käyttäytyvät väkivaltaisesti.

Aiheeseen liittyvät

Keskustele

Osallistu

Back to top