Teema: Kiusaamisen ehkäiseminen

On jokaisen asia, että koulussa ei kiusata. Kiusaamista on se, että sama tyyppi joutuu toistuvasti ja jatkuvasti kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai monta. Kiusattu on alakynnessä ja puolustuskyvytön suhteessa kiusaajaan.

On tavallista, että aikuiset eivät huomaa kiusaamista, mutta sen sijaan oppilaat tietävät asiasta. Ikävä kyllä vain noin puolet kiusatuista kertoo asiasta jollekin. Tukioppilaana olet tärkeä koulukiusaamisen tunnistaja. Voit olla välitunneilla, ruokalassa ja oppitunneilla silminä ja korvina huomaamassa kiusaamista.

Kiusaamistapausten selvittäminen on kuitenkin aina aikuisten vastuulla. Sopikaa tukioppilasryhmässänne yhdessä ohjaajan kanssa, mikä teidän koulussanne on tukioppilaiden rooli koulukiusaamistapauksissa. Keskustelkaa, miten ja milloin tukioppilaat kertovat havaitsemistaan koulukiusaamistapauksista.

Voit esimerkiksi kertoa kiusatulle huomanneesi kiusaamisen ja olevasi huolissasi kiusaamisesta Voit kertoa, että tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan avuksi aikuinen. Voit pohtia yhdessä kiusatun kanssa, kuka olisi sopiva luotettava aikuinen, jolle kiusaamisesta voisi kertoa. Voit lähteä kiusatun tukena kertomaan kiusaamisesta esimerkiksi opettajalle, terveydenhoitajalle tai muulle luotettavalle aikuiselle. Kertominen ei ole kantelua. On kuitenkin tärkeää, ettet tukioppilaana petä luottamusta, vaan toimit kiusatun suostumuksella.

Tukioppilaat voivat tehdä koulussa monenlaisia toimia koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. On hyvä muistaa, että myös tukioppilastoiminnassa on tilanteita, joissa voidaan tiedostamatta kiusata. Tällaisia ovat esimerkiksi mopokasteet eli seiskojen tervetulojuhlat, mopodiskot ja terkkuradiot. Kiusaamisen mahdollisuuden tiedostaminen auttaa usein estämään tilanteet. Esimerkiksi terkkuradion viestit on tärkeää lukea etukäteen ja karsia kurjat viestit pois.

Esimerkkejä ja ideoita toimintaan

AAMUNAVAUKSET JA VANHEMPAINILLAT. Tukioppilaat voivat pitää aamunavauksia tai vierailla vanhempainillassa kertomassa tukioppilaiden toiminnasta.

VÄLITUNTITOIMINTA. Välitunnit ovat usein pihalla seisoskelua ja mahdollistavat monenlaisen kiusaamisen. Tukioppilaat voivat järjestää koko koulun yhteistä välituntitoimintaa. Erilaiset pelit, leikit, kilpailut ja turnaukset tarjoavat paikan tehdä yhdessä ja myös tulla katsomaan tai ainakin liepeille, vaikka ei itse osallistuisikaan.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu