Siirry sisältöön

Tukioppilaana toimiminen

Hienoa, että olet tukioppilas! Tukioppilastoiminnan tavoite on, ettei kukaan jäisi yksin, ja kaikilla olisi mukavaa ja turvallista olla koulussa. Kiusaaminen ja yksinäisyys satuttavat. Tukioppilaana muistutat, että jokaista tarvitaan myönteisen ilmapiirin rakentamiseen.

Me ehkä tuodaan tänne semmosta helpotusta ilmapiiriin, et tääl on jotain hyvääkin, ettei niitten seiskojen tarvi nyt jännittää heti kun ne tulee tänne kouluun. Ehkä kun miettii ite 7.luokkalaisena ekana päivänä, se oli aika hirveetä, mä pelkäsin ihan hirveenä, jotenkin halusin sellasen tunteen pois niiltä seiskoilta.

On hyvä sopia yhdessä, miten toimitaan ja kysyä myös muilta oppilailta, mitä he toivovat tukioppilailta. Yleensä toimintaa ohjaa vähintään yksi koulun aikuinen. Hänen tehtävänänsä on tukea ja auttaa tukioppilaita onnistumaan.

Yleisimmät tukioppilaiden tehtävät:

 • huomioida toisia pienillä teoilla, kuten tervehtimällä, hymyilemällä tai kysymällä toiselta ”mitä kuuluu?”
 • toimia nuorempien oppilaiden kummeina
 • ryhmäyttää uudet oppilaat keskenään
 • tutustuttaa koulun vaihtajaa uuteen kouluun
 • järjestää kummitunteja erilaisista teemoista
 • järjestää tapahtumia ja välituntitoimintaa
 • tehdä yhteistyötä oppilaskunnan hallituksen ja yhteisöllisen oppilashuollon kanssa.

 


Kummiluokkatoiminta

Tukioppilaan yksi tehtävä on kummituntien vetäminen nuoremmille oppilaille. Kummiluokkatoiminta on sitä, että jokaista seiskaluokkaa varten valitaan 2–4 tukioppilasta, jotka toimivat lukuvuoden ajan näiden oppilaiden kummeina.

Kummituntien teemoina voivat olla esimerkiksi kiusaamisen ehkäisy, kaveruus, luokkahenki, päihteet, itsetunto tai nettiturvallisuus. Tukioppilaat ideoivat kummiluokkatoiminnan itse tukioppilasohjaajansa tuella. Yhdessä kummiluokan kanssa voidaan toimia erilaisissa teemapäivissä ja omalle kummiluokalle voidaan pitää vaikka pikkujoulut tai leffailta.

Välituntitoiminta

Valitettavan usein välitunnit ovat aikaa, jolloin kiusataan eniten. Ne ovat myös tuskallisia yksinäisille oppilaille. Tukioppilaat voivat tehdä asian hyväksi paljon järjestämällä toimintaa, johon kaikki voivat osallistua.

 • Tukioppilaat voivat perustaa välituntitoimintaan oman suunnitteluryhmän, joka ideoi ja toteuttaa välituntitoimintaa.
 • Toiminta voi olla erilaisia yhteistoiminnallisia leikkejä tai pelejä.
 • Välitunneille voi ideoida teemavälitunteja, joissa voidaan innostaa esim. liikkumaan, tanssimaan, tekemään taidetta tai pitämään huolta itsestä.

Vinkkejä välituntitoimintaan:

 1. Teemavälituntiviikko
  Järjestäkää välituntitoimintaa yhden viikon ajan tietyllä teemalla, joka voi liittyä esim. pukeutumiseen, urheiluun, mediataitoihin (vko 7), leikkiin (toukokuu), ehkäisevään päihdetyöhön (vko 45), peleihin (vk 45), lapsen oikeuksiin (vk 47), kesälomaan, jouluun, ystäviin, harrastuksiin tai kaveritaitoihin.
 2. Latauspiste
  Tukioppilaat voivat olla mukana organisoimassa koululla latauspistettä. Latauspisteellä tarkoitetaan tilaa, jossa oppilaat voivat käydä lataamassa kännykän akkua tiettynä ajankohtana, esimerkiksi ruokavälitunnilla. Puhelinta ei jätetä tilaan, vaan sen latautumista jäädään itse odottamaan. Kännykän akun latauksen ohella tilassa voi ”ladata omia akkujaan”. Toimintamallin tausta-ajatuksena on, että oppilas voi tulla juttelemaan aikuiselle omista asioistaan, jos siltä tuntuu. Pisteessä voi olla paikalla opettaja, terveydenhoitaja, kuraattori, koulun nuorisotyöntekijä tai vaikkapa seurakunnan nuorisotyöntekijä. Latauspisteajatusta voi myös soveltaa siten, että jonakin päivänä tukioppilas päivystää.
 3. Välituntipartiointi
  Koulun pihalla on tuskin liikaa välituntivalvontaa, joten tukioppilaat voivat olla opettajien apuna. Erottuvat liivit helpottavat tunnistamista. Onnistuisikohan liivien tekeminen itse käsityötunneilla?
 4. Peliluokkatoiminta
  Tukioppilaat voivat ohjata peliluokkatoimintaa. Löytyisikö koululta luokkaa tai muuta tilaa, jossa voisi pelata esimerkiksi perinteisiä lautapelejä – tai jos resursseja on enemmän, niin pingispöydän, ilmakiekkopöydän, tanssipelin tai SingStar- laulupelin? Tukioppilaat voivat sopia vastuuvuorot, jolloin he päivystävät tilassa ja opastavat pelien käytössä.
 5. Hyvinvointisuunnistus
  Hyvinvointiaiheisessa suunnistuksessa osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin tai pareittain. Koulun alueelle piilotetaan rasteja, joilta löytyy kysymyksiä liittyen esimerkiksi hyvinvointiin, liikuntaan, ravintoon tai kiusaamiseen.

Itse tehty  -projektit

Itse tehty -projektirahoitusta ei valitettavasti voi enää hakea. Toiminta päättyi vuoden 2022 lopussa.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

[helpful]
Back to top