Tukioppilaana toimiminen

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. On tärkeää, että tukioppilaat saavat riittävän koulutuksen. Tukioppilaiden peruskoulutus voidaan järjestää valinnaisainekurssina, viikonloppuleirinä tai muulla, kyseiselle koululle ja sen toimintakulttuurille sopivalla tavalla. Peruskoulutuksen lisäksi tukioppilaille voidaan järjestää jatkokoulutuksia. Järjestetyn koulutuksen lisäksi tukioppilaat oppivat toimiessaan tukioppilaina, suunnitellessaan ja arvioidessaan toimintaa.

Jokainen koulu toteuttaa omannäköistään toimintaa ja toimintamuodot saattavat vaihdella. Keskeisimpiä tukioppilaiden toimintoja ovat uusien oppilasryhmien kummeina toimiminen ja ryhmäytymisen tukeminen oppitunteja pitämällä ja toiminnallisia tutustumisleikkejä järjestämällä, koulun ja nuorten palveluista sekä harrastuksista tiedottaminen ja luotettavana keskustelukumppanina toimiminen. Tarvittaessa tukioppilas ohjaa muiden palveluiden piiriin ja voi tiedottaa oppilashuoltoryhmälle vakavista ongelmista, kuten koulukiusaamistapauksista. Lisäksi tukioppilaat järjestävät erilaisia teemapäiviä, tapahtumia ja tempauksia. Koulujen alkaessa tukioppilaat voivat julistaa koulurauhan.

Eri kouluissa tukioppilaat valitaan eri tavoin. Valintatapoja on varmasti yhtä monia kuin on koulujakin. Kysy oman koulusi tukioppilasohjaajalta, miten voit päästä mukaan. Oman koulun tukioppilastoiminnasta kannattaa kysellä myös tukioppilailta.

Esimerkkejä ja ideoita toimintaan

KUMMILUOKKATOIMINTA. Todella monessa yläkoulussa tukioppilailla on omat kummiluokat. Näissä kouluissa tukioppilaan yksi tärkeä tehtävä on kummituntien vetäminen nuoremmille oppilaille. Kummiluokkatoiminnalla tarkoitetaan sitä, että kukin seiskaluokka saa omat kumminsa tukioppilaista. Jokaista luokkaa varten valitaan 2–4 tukioppilasta, jotka toimivat koko lukuvuoden näiden oppilaiden kummeina. Tukioppilaat voivat pitää oppitunteja tai tuokioita, joiden teemoina voivat olla esimerkiksi koulukiusaaminen, kaveruus, luokkahenki, päihteet, itsetunto tai nettiturvallisuus. MLL on tehnyt tukioppilaille materiaaleja eri teemoista kummituntien tueksi. Tukioppilaat ideoivat kummiluokkatoiminnan itse tukioppilasohjaajansa tuella. Yhdessä kummiluokan kanssa voidaan toimia erilaisissa teemapäivissä ja omalle kummiluokalle voidaan pitää vaikka pikkujoulut tai leffailta.

ITSE TEHTY -RAHA. Mannerheimin Lastensuojeluliitto myöntää projektirahaa tukioppilasryhmille sekä MLL:n paikallisyhdistyksissä toimiville nuorisoryhmille. 13–19-vuotiaat nuoret voivat ammentaa projekti-ideoita tukioppilastoiminnasta sekä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa yhdessä toteutettavasta toiminnasta. Teidän juttunne voi olla vaikkapa seiskojen ryhmäyttämispäivä, välituntitoiminnan järjestäminen tai paikallisyhdistyksen kanssa yhdessä toteutettu nuorten kirpputori. Itse tehty rahaa voi hakea max. 200 euroa. Projektin saama rahasumma päätetään tiettyjen kriteerien, kuten toiminnan keston, tavoitteen ja yhteistyökumppanien perusteella. Itse tehty rahaa voivat hakea 13–19-vuotiaat nuoret vähintään kolmen hengen ryhmässä. Toiminnan tulee olla nuorten ideoimaa ja toteuttamaa ja  ryhmällä tulee olla kontakti tukioppilastoimintaan ja/tai MLL:n paikallisyhdistystyöhön.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu