Siirry sisältöön

Tukioppilaana toimiminen

On hyvä sopia yhdessä, miten toimitaan ja kysyä myös muilta oppilailta, mitä he toivovat tukioppilailta. Yleensä toimintaa ohjaa vähintään yksi koulun aikuinen. Hänen tehtävänänsä on tukea ja auttaa tukioppilaita onnistumaan.

Tukioppilasohjaaja tai MLL:n tukioppilaskouluttaja kouluttaa tukioppilaat tehtäväänsä. Jos et saa koulutusta, voit kysyä sitä ohjaajaltasi. Näiltä tukioppilaiden sivuilta saat myös paljon lisätietoa ja vinkkejä toimintaan.

Yleisimmät tukioppilaiden tehtävät:

  • huomioida toisia pienillä teoilla, kuten tervehtimällä, hymyilemällä tai kysymällä toiselta ”mitä kuuluu?”
  • toimia nuorempien oppilaiden kummeina
  • ryhmäyttää uudet oppilaat keskenään
  • tutustuttaa koulun vaihtajaa uuteen kouluun
  • järjestää kummitunteja erilaisista teemoista
  • järjestää tapahtumia ja välituntitoimintaa
  • tehdä yhteistyötä oppilaskunnan hallituksen ja yhteisöllisen oppilashuollon kanssa.

Tukioppilas ryhmän ohjaajana

Vinkkejä välituntitoimintaan ja yksinäisyyden ehkäisyyn

Vinkkejä kummitunneille

Vinkkejä kiusaamisen ehkäisyyn

Leikkivinkkejä


Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top