Siirry sisältöön

Vinkkejä kiusaamisen ehkäisemiseen

Sinun on tukioppilaana tärkeää tietää, miten koulussa puututaan kiusaamiseen ja keille aikuisille voi kertoa, jos huomaa kiusaamista. Kuitenkin tärkein tehtävänne on luoda myönteistä ilmapiiriä ja toiset huomioivaa käytöstä.

Tukioppilaina toimitte kiusaamisen vastaisessa työssä ennalta ehkäisevästi, kun järjestätte kummiluokkatunteja, ryhmäytätte koulun oppilaita, järjestätte välituntitoimintaa ja arjessa huomioitte muita moikkailemalla, levittämällä ”kaikki mukaan” -asennetta ja näytätte koulun uudelle tulokkaalle paikkoja.

Lue mitä on kiusaaminen

Mitä tukioppilaat voivat tehdä edistääkseen koulurauhaa?
 • Lukuvuoden alussa tukioppilaat voivat olla mukana järjestämässä koulun omaa koulurauhatapahtumaa.
 • Toiminta välitunneilla. Valitettavasti juuri välitunneilla esiintyy usein eniten kiusaamista. Tukioppilaiden on tärkeää kertoa näkemästään ja kuulemastaan koulun aikuisille, mutta tukarit voivat myös järjestää välkille mukavaa toimintaa, johon kaikki otetaan mukaan.
 • Koulurauha julistetaan kerran vuodessa, mutta siitä on tärkeää muistuttaa muulloinkin. Tukioppilaat voivat järjestää esimerkiksi aamunavauksia, joissa muistutetaan koulurauhan tärkeydestä ympäri vuoden.
 • Tukioppilaat voivat järjestää oppilaille koulurauhaan liittyviä oppitunteja. Tunneilla voi hyödyntää koulurauhan tehtäviä.
 • Kaveriviikolla harjoitellaan kaverisuhteisiin liittyviä taitoja. Teemaviikkoa voi viettää milloin vain. Tukioppilaat voivat keksiä viikolle esimerkiksi erilaisia kivoja haasteita, keskusteluja ja leikkejä.

Tukioppilaina voitte huomioida myös yksin olevia, puuttua loukkaavaan kohteluun ja huomioida oppilasta jota on kiusattu. Et kuitenkaan ole vastuussa kiusaamistilanteen selvittämisestä, vaan vastuu on aina koulun aikuisilla. Tärkeintä on, että jos huomaat tai tiedät kiusaamisesta, kerrot siitä aikuiselle.

On tavallista, että aikuiset eivät huomaa kiusaamista, mutta sen sijaan oppilaat tietävät asiasta. Ikävästi vain noin puolet kiusatuista kertoo asiasta jollekin. Tukioppilaana olet tärkeä koulukiusaamisen tunnistaja. Voit olla välitunneilla, ruokalassa ja oppitunneilla silminä ja korvina huomaamassa kiusaamista.

Miten tukea kiusattua?
 • Kerro kiusatulle huomanneesi kiusaamisen ja olevasi huolissaan.
 • Kerro, että tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan aikuinen.
 • Pohtikaa yhdessä kiusatun kanssa, kuka olisi sopiva luotettava aikuinen, jolle voisi kertoa.
 • Lähde kiusatun tukena kertomaan kiusaamisesta esimerkiksi opettajalle tai kuraattorille.
 • Muista, että kertominen ei ole kantelua.
 • Älä petä luottamusta, vaan toimi kiusatun suostumuksella.

Sopikaa tukioppilasryhmässänne yhdessä ohjaajan kanssa, mikä teidän koulussanne on tukioppilaiden rooli koulukiusaamistapauksissa. Keskustelkaa, miten ja milloin tukioppilaat kertovat havaitsemistaan koulukiusaamistapauksista.

Testaa miten toimisit, jos huomaat kiusaamista

 

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top