Siirry sisältöön

Treenaa lähdekritiikkiä

Valitse netistä jokin keskustelupalsta tai sivusto ja testaa omia nettitaitojasi ja lähdekriittisyyttäsi näiden kysymysten avulla:

 • Kuka on tiedon takana, millaiset ihmiset sivustolla keskustelevat ja millaisista aiheista?
 • Keitä keskustelijat ovat ja mikä heidän näkökulmansa on?
 • Pystytkö päättelemään, miksi tekstit ja kommentit on kirjoitettu?
 • Miksi sivuston tekijät / keskustelijat puolustavat jotakin tiettyä näkökulmaa?
 • Korostuuko jokin näkökulma muiden kustannuksella?
 • Puuttuuko jokin näkökulma kokonaan?
 • Onko faktatietojen lähteet mainittu?
 • Onko mielipiteet, mainosaineisto yms. selvästi erotettu faktoista?
 • Perustellaanko mielipiteet? Miten?
 • Onko tekstin kieliasu virheetön? Miltä sivusto näyttää?
 • Koska aineisto on viimeksi päivitetty, eli onko tieto ajan tasalla?
 • Löytyykö sama tieto useasta toisistaan riippumattomasta lähteestä?
 • Miksi sinun pitäisi uskoa juuri tähän tietoon?
 • Millä muilla keinoilla luotettavuutta voi arvioida?

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top