Siirry sisältöön

Kestävä tulevaisuus: Unelmat muokkaavat tulevaisuuden koulua

Artikkelin on kirjoittanut Helsingin kaupungin kestävän tulevaisuuden pedagoginen asiantuntija Anssi Almgren.

Minkälainen on unelmien koulu? Mitä tulevaisuuden koulussa opitaan? Minkälaisessa ympäristössä olisi hyvä oppia?

Helsingin peruskoulujen oppilaskuntapäiville keväällä 2022 osallistui etäyhteyksillä yli 1000 nuorta. Tavoitteena oli yhdessä miettiä tulevaisuuden koulua.

  • Unelmien koulussa jokaisella on vähintään yksi ystävä. Sellainen, joka on iloinen nähdessään minut aamulla.
  • Kun astun luokkaan, minulla on tunne siitä, että kuulun tänne. Ketään ei kiusata vaan jokaista kohdellaan hyvin.
  • Erilaisuus nähdään arvokkaana ja tärkeänä. Opettajalla on aikaa kysyä kuulumisia ja keskustella, vaikka tunnin suunnitelmat menisivät uusiksi. Unelmien koulussa ei ole kiirettä ja stressiä, vaan kiireettömyyttä ja pehmeitä paikkoja, jossa voi levyttää ja torkkua.

Ystävyyden ja yhdessä olemisen lisäksi korostui vastuu ympäristöstä. Unelmien koulussa opitaan kasvattamaan kasveja, huolehtimaan eläimistä ja pitämään huolta ympäristöstä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi keksitään yhdessä uusia keinoja. Ruokala on viihtyisä ja tarjolla on joka päivä myös herkullista kasvisruokaa.

Unelmien koulussa kaikki on mukana. Luokassa ja käytävillä kuuluu nauru ja näkyy ilo. Oppilaita kuunnellaan enemmän ja he voivat vaikuttaa oppituntien pituuteen ja opiskelutapoihin. Olisi enemmän vapautta leikkiä, olla luova ja pitää taukoja. Arvioinnissa arvostettaisiin enemmän yritystä kuin suoritusta. Unelmien koulussa jokaisen omien unelmien toteuttamista tuettaisiin yhdessä.

  • Tulevaisuuslukutaito tarkoittaa kykyä hyödyntää tulevaisuutta nykyhetkessä. Kyseessä on taito, jota voi kehittää. Olennaista on pohtia, miten tulevaisuus vaikuttaa nykyhetkeen ja toisin päin, miten nykyhetken päätökset ja teot vaikuttavat tulevaisuuteen.
  • Tulevaisuusoppimisen ytimessä on kyky tunnistaa tulevaisuuteen vaikuttavia muutosvoimia ja pohtia omaa roolia ja vastuuta tulevaisuuden rakentamisessa.

Yhden päivän tulevaisuustyöskentely on hyvä alku, mutta entä jos siitä tulisikin viikoittainen rutiini omassa luokassa tai koko koulun kanssa. Sellainen tunti, jossa muokataan koulua yhteisten unelmien suuntaan. Yhdessä unelmoimisessa ja tekemisessä on nimittäin voimaa. Yhteistoiminnan on todettu rakentavan toivoa tulevaisuudesta ja vastaavasti hälventävän epätoivoa (Nairn 2019). Lisäksi pitäisi pohtia, miten toimia jos unelmien toteuttamisesta ei olla yhtä mieltä.

Lue täältä lisää miten päästä alkuun

Kiilakoski, T. (toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021

Nairn, Karen (2019) Learning from Young People Engaged in Climate Activism: The Potential of Collectivizing Despair and Hope. Young 27 (5), 435–450.

Pouru L. & Tähkäpää O. https://www.sitra.fi/blogit/kaikki-tarvitsemme-tulevaisuuslukutaitoa/

Aiheeseen liittyvät

Aiheeseen liittyvää

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top