Siirry sisältöön

Päihteidenkäyttöön liittyvät riskit

Täysi-ikäisten alkoholinkäytössä puhutaan kohtuukäytöstä ja riskikäytöstä. Kohtuukäyttö on yleensä suhteellisen satunnaista ja alkoholia käytetään kerralla melko pieniä määriä. Huumeiden käytössä ei ole määritelty turvallisia rajoja edes aikuisille.

Humalajuominen ja huumeiden käyttö aiheuttavat myös monenlaisia tilannekohtaisia riskejä, joita ovat esimerkiksi:

Alkoholimyrkytys
Suurten alkoholimäärien juomisesta nopeassa tahdissa voi tulla syvä myrkytystila, jossa myös hengitys voi pysähtyä. Pienikokoiset ja alkoholiin tottumattomat voivat saada alkoholimyrkytyksen jo muita pienemmistä alkoholimääristä.

Sammuminen
Runsaan alkoholimäärän nauttiminen nopeasti aiheuttaa sammumisen. Ulkona sammunut voi paleltua. Tajuttomana oksentava voi tukehtua. Sammunutta ei saa jättää yksin, vaan hänet pitää toimittaa hoitoon ja hänen vointiaan on seurattava.

Tapaturmat
Päihtyneenä tapaturmien ja onnettomuuksien riski on moninkertainen.

Liikenneonnettomuudet
Päihtyneenä pyörällä tai mopolla ajaminen voi aiheuttaa vakavia tapaturmia tai kuoleman itselle tai muille.

Tappelut ja väkivalta
Humala aiheuttaa osassa ihmisistä impulsiivista ja aggressiivista käyttäytymistä. Väkivaltarikoksen tai ryöstön kohteeksi joutumisen riski on päihtyneenä huomattavasti suurempi. Väkivaltarikoksista suurin osa tehdään päihtyneenä.

Seksuaalinen hyväksikäyttö
Seksuaalinen hyväksikäyttö, ei-toivotut raskaudet ja sukupuolitautitartunnat liittyvät usein humalaan.

Huumausaineet
Huumeita tai muita päihteitä kokeillaan helpommin alkoholia nauttineena, asiaa tarkemmin miettimättä. Huumeiden yliannostuksesta voi seurata kuolema.

Päihteidenkäyttöön liittyy pitkän aikavälin haittoja: päihteet aiheuttavat vakavia sairauksia ja ovat myös yleinen kuolinsyy. Päihteisiin kehittyy usein riippuvuus, jonka vuoksi käytön lopettaminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi tupakointiin liittyy runsaasti terveydellisiä riskejä. Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta, mutta tupakassa on myös mm. häkää, tervaa ja lukuisia muita terveydelle haitallisia aineita.

Säännöllinen, runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa aivoissa toimintahäiriöitä, kuten muistihäiriöitä, ärtyneisyyttä ja keskittymiskyvyttömyyttä. Näillä on puolestaan vaikutusta oppimistuloksiin. Nuorten alkoholinkäyttö voi aiheuttaa jo aikuistakin lyhyemmässä ajassa maksa- ja haimasairauksia sekä hormonitoiminnan häiriöitä. Aikuisten naisten terveydelle alkoholinkäyttö aiheuttaa kohtalaisen riskin, jos he juovat viikoittain yli 7 annosta ja miesten terveydelle, jos he juovat viikoittain yli 14 annosta. Tätä suurempi alkoholinkäyttö tuottaa korkean riskin ja terveyshaitat ovat todennäköisiä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016.)

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top