Siirry sisältöön

Päihteettömyys elämäntapana – mitä se tarkoittaa?

Artikkelin on kirjoittanut A-Klikkasäätiön Nuortenlinkin kehittämiskoordinaattori, terapeuttikoulutettava Taru Hahto.

Moni nuori ei halua käyttää tai edes kokeilla päihteitä. Viimeisimmän vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi nuorten alkoholinkäyttö on vähäisempää kuin vuonna 2019. Mistä valinta jättää käyttämättä voi johtua? Voidaan ajatella, että päihteiden laittomuus alaikäisille hankaloittaa päihteiden käyttöä, hankkimista tai kokeilua, mutta usein taustalla on kuitenkin ihan toisenlaiset syyt.

Nuoret tuovat useasti esiin, että eivät itse koe tarpeelliseksi käyttää päihteitä.

Käyttämättä jättäminen voi liittyä myös johonkin tiettyyn päihteeseen, joskus toisesta päihteestä voi olla helpompi kieltäytyä kuin toisesta. Päihteettömyys voi ja tuleekin olla myös oma valinta. Nykyään yhä suositumpi maailmanlaajuinen ilmiö sober curious tarkoittaa sitä, että valitsee elää ilman päihteitä. Ajatus perustuu siihen, että jokaisella on oikeus elää päihteettömästi ja päihteidenkäytön ei tarvitse olla osa omaa elämää, edes sellaisissa tilanteissa missä niitä on itse ennen käyttänyt tai olettaa muiden käyttävän.

Päihteiden käytölle voi olla monia syitä ja niitä onkin hyvä pohtia. Jos käytän, miksi käytän? Millaista elämä olisikaan ilman päihteitä? Joskus päihdettä käytetään siitä syystä, että pelätään jäävänsä paitsi sellaisista kokemuksista, mitä päihtyneenä ajatellaan saavutettavan. Tähän rinnastetaan termi ”fomo” eli fear of missing out (pelko vaille jäämisen kokemuksesta).

Tämä pelko pohjautuu useimmiten ajatukseen fyysisesti olemisesta tietyssä paikassa, missä tapahtuu samanaikaisesti jotakin kiinnostavaa, mutta sillä voidaan kuvastaa myös sitä, millainen tilanne päihtymyksellä halutaan saavuttaa. Todellisuudessa erilaisista asioista ja tekemisestä saa enemmän irti selvinpäin, eikä päihteiden tarvitse olla sellainen asia, mikä ainoastaan mahdollistaa hauskanpidon.

Päihteettömyydellä ei ole merkitystä siihen, mihin asioihin voi lähteä mukaan ja mitä esimerkiksi kavereiden kanssa voi tehdä. Vaikka kaveri joisi alkoholia, ei se tarkoita, etteikö voisi itse olla juomatta.

  • Jaksamme yleisesti ottaen paremmin, erilaisista kokemuksista saa enemmän irti selvinpäin, jälkikäteen ei kaduta ja oma itsekontrolli säilyy.
  • Päihteidenkäyttö voi altistaa turvattomille tilanteille, joita on mahdollista selvinpäin ehkäpä paremmin välttää. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi päihtyneenä tapahtuneet tapaturmat.
  • Päihteiden käyttö on etenkin nuoren aivojen kehitykselle haitallista, joten omaa hyvinvointia on mahdollista turvata jättämällä käyttämättä päihteitä.

Joskus päihteettömyys tuntuu luontaisesti hyvältä valinnalta, eikä itsellä ole kiinnostusta kokeilla minkäänlaista päihdyttävää ainetta. Joskus voi olla niin, että on jo kokeillut tai käyttää päihteitä, mutta haluaisi itse muutosta siihen. Missä tahansa vaiheessa tehty valinta olla käyttämättä päihteitä tai vähentää omaa päihteidenkäyttöä on sallittua ja sillä on myös yhtä hyvät hyödyt. Koskaan ei siis ole liian myöhäistä valita olla selvinpäin.

Usein päihteettömyys ja sen tuomat hyödyt näkyvät eräänlaisena elämänilona, parempana jaksamisena ja mielialana. Se mahdollistaa monia asioita, kuten omien kiinnostusten toteuttamista, kuten esimerkiksi harrastukseen keskittymistä. Selvinpäin olemisesta ei myöskään seuraa väsymystä ja ahdistusta, mikä monesti päihteidenkäytön seurauksena on, näin ollen päivät eivät ”valu hukkaan” ja asioita saa enemmän aikaiseksi.

Saatat miettiä, mitä voi vastata esimerkiksi silloin, jos omat kaverit kyseenalaistavat valintaa olla selvinpäin. Tällainen ajatus on ihan normaali. Useimmiten kaverit ymmärtävät ilman sen kummempia perusteluita valintasi, kun heille vastaa, ettei vain yksinkertaisesti halua esimerkiksi juoda alkoholia.

Saattaa toki käydä niin, että joku kyseenalaistaa päätöksesi tai ei ymmärrä sitä. Jos näin käy, on se ikävää, mutta siitä ei kannata liiaksi välittää. Päätös on jokaisen oma. Jos haluat olla selvinpäin, sinulla on siihen täysi oikeus. Jos koet painetta käyttää päihteitä kavereiden takia, on siitä hyvä puhua aikuisen kanssa.

Lue lisää sosiaalisesta paineesta päihteiden käytössä

Joskus voi tuntua vaikealta luopua päihteistä, tai omassa päätöksessä olla selvinpäin saattaa tuntua hankalalta pysyä. Näissä tilanteissa voit olla yhteydessä esimerkiksi Nuortenlinkin nettineuvontaan, missä saat nimettömästi apua ammattilaiselta.

Nuortenlikkiin tästä

Lapsen ja nuorten puhelimessa ja chatissa nuorten kanssa jutellaan myös aiheesta. Ota rohkeasti yhteyttä, olemme tukenasi vuoden jokaisena päivänä.

Lasten ja nuorten puhelin ja chat

 

 

 

Aiheeseen liittyvät

Aiheeseen liittyvää

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top